Yleistä

Tervetuloa!

Savonlinnan normaalikoulu on Itä-Suomen yliopistoon kuuluva perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 harjoittelukoulu. Tärkeimpänä tavoitteena on oppilaiden kasvattaminen itsenäisiksi ja vastuullisiksi.
Koulun painoalueita ovat taito-, taide- ja viestintäkasvatus. Koulun tehtävänä on myös uuden pedagogisen tiedon soveltaminen ja tuottaminen kokeilu-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan avulla ja tämän tiedon välittäminen opetusharjoittelijoille. Lisäksi koulun tehtävänä on kokonaisvaltainen opetuksen ja oppimisen laadun kehittäminen yhteistyössä yliopiston kanssa.