Tutkimuslupa ja luvan hakeminen

Savonlinnan normaalikoulussa tehtäviä opintoihin ja opinnäytetöihin liittyviä tutkimuksia varten haetaan erikseen lupa koulun rehtorilta. Mikäli oppilasta haastatellaan henkilökohtaisesti tai oppilaan henkilöllisyys tulee tutkimuksessa esille, lupa tutkimuksen tekemiseen on kysyttävä vielä erikseen asianomaisen oppilaan huoltajalta.

Tutkimuslupaa varten on erillinen lomake, johon tulee täyttää tiedot tutkimuksen tekijästä, yhteystiedot, ohjaaja, tutkimuksen aihe, kuvaus tutkimuksesta sekä tutkimuksen ajankohta.

Normaalikoulu julkaisee kotisivuillaan tiedot koulussamme tehtävästä tutkimuksesta. Lisäksi koulu tarjoaa tarvittaessa eri asiantuntijoiden apua tutkimuksen tekemiseen. Tästä on sovittava kuitenkin erikseen.