H3 Tutkiva opettajuus -harjoittelu

Harjoittelukalenteri:

Harjoittelukalenteri

Viikkosuunnitelmapohjat (docx)
Viikkosuunnitelmapohjat (pdf)

Harjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa

 1. suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppijakeskeistä ja yhteisöllistä oppimista tutkivan opettajuuden lähtökohdista
 2. hyödyntää opetuksessaan erilaisia oppimisympäristöjä sekä monipuolista tieto- ja viestintäteknologiaa
 3. soveltaa yhteisopettajuutta sekä toteuttaa tätä hyödyntäen luovaa ilmaisua ja ongelmanratkaisua vahvistavia ja tukevia työtapoja
 4. reflektoida pedagogista ajatteluaan, toimintaansa ja oman opettajuutensa kehittymiseen liittyviä ratkaisujaan tutkimukseen ja kokemukseen perustuvan tiedon avulla
 5. tunnistaa erilaisten oppijoiden tuen tarpeita sekä soveltaa työssään harjoittelupaikassa toteutettavia tuen käytänteitä
 6. toimia vastuullisesti kouluyhteisössä ja yhteistyöverkoissa yhdessä oppimista ja yhteisöllisyyttä arvostaen ja kehittäen.

H3 kevät 2018 toimintaohjelma

H3 luokka- ja ainejaot 060318

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT

 • suunnitteluviikko/viikot                                 viikot 11/12
 • toteutusviikot                                                  viikot (12)13 – 19
 • toimintasuunnitelman jättö                          sovitaan ohjaavan opettajan kanssa

KAIKILLE PAKOLLISET SUURRYHMÄOHJAUKSET

 • vko 10 ke 7.3.2018 klo 8.15 – 9.45 Info (Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho, Janne Mettälä,
  Mikko Ripatti, Sari Nyrhinen)
 • vko 11 ke 14.3.2018 klo 14.15 – 15.45 Arviointi uudessa OPSissa (Heli Lepistö, Erja
  Koskelainen-Koukkari)

 • vko 17 ke 25.4.2018 klo 15.30 – 17.00 Maahanmuuttajalasten opetuksen järjestäminen
  (Elisa Yalcin)
 • vko 19 ma 7.5.2018 klo 14.15 – 15.45 Palautetilaisuus (Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho,
  Mikko Ripatti ja harjoittelutyöryhmä)
 • lisäksi yksi valinnainen suurryhmäohjaus (sähköinen ilmoittautuminen, ks. ohjeet nettisivuilta)

VALINNAISET SUURRYHMÄOHJAUKSET (näistä valitaan ainakin yksi)

Ilmoittautuminen valinnaisiin suurryhmäohjauksiin. 

 • vko 12 ke 21.3.2018 klo 14.00 – 15.30 Opetusteknologian mahdollisuudet (Aleksi Komu)
 • vko 14 ke 4.4.2018 klo 14.15 – 15.45 Oppilashuolto ja kolmiportaisen tuen asiakirjat (Sirpa
  Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen)
 • vko 18 ke 2.5.2018 klo 14.15 – 15.45 Työehtosopimus, työhaastattelu ja töiden hakeminen
  (Mikko Ripatti)

Harjoittelun ohjaajatapaamisia ja aiheiden antoa ke 7.3. ja to 8.3.2018.
1a   Kirsi Pyykkö  to 8.3.2018 klo 13.00
1b   Sanna Metsälä  ke 7.3.2018 klo 11.00
2a   Erja Koskelainen-Koukkari  ke 7.3. 2018 klo 14.00
2b   Noora Laukkanen  ke 7.3.2018 klo 13.00
3a   Tapio Nenonen ke 7.3.2018 klo 13.00
3b   Kirsi Kaiponen  to 8.3.2018 klo 13.00
4a   Jenni Suomalainen to 8.3.2018 klo 14.00
4b   Eero Kovanen to 8.3.2018 klo 14.00
5a   Sari Nyrhinen ke 7.3.2018 klo 13.00
5b   Kari Niittymäki to 8.3.2018 klo 12.15
6a   Kristiina Vesala ma 12.3.2018 klo 14.00
6b   Kimmo Nyyssönen ke 7.3.2018 klo 12.30
ts   Minna Kovanen to 8.3.2018 klo 15.30
tn   Janne Mettälä to 8.3.2018 klo 9.00 tn-luokka
li   Hanna Martikainen ke 7.3.2018 klo 10.00
mu  Hanna-Leena Laamanen to 8.3.2018 klo 15.00
tt   Hanna Martikainen to 8.3. klo 10.00 norssin opehuoneen takatila
tt   Miika Tynkkynen ke 7.3.2018 klo 10.00
eo   Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho – ilm.myöhemmin
eo   Katja Räisänen  – ilm. myöhemmin

Harjoittelun ja integroituvan kurssin artikkelit
Caesar, M. Jawawi, R., Matzin, R., Shahrill, M., Jaidin, J. & Mundia, L. (2016). The Benefits of adopting a problem-based learning approach on students’ learning developments in secondary geography lessons. International Education Studies, 9(2), 51-65. Saatavilla http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ies/article/view/51208/30380

Hakkarainen, K. (2000). Oppiminen osallistumisen prosessina. Aikuiskasvatus: aikuiskasvatustieteellinen aikakauslehti, 20(2). Saatavilla https://www.academia.edu/351970/Luonnosversio_artikkelista_Hakkarainen_K.2000.Oppiminen_osallistumisen
prosessina

Hakkarainen, K., & Paavola, S. (2007). From monological and dialogical to trialogical approaches to learning. Saatavilla https://pdfs.semanticscholar.org/3999/7be6be265f200625408572d9b79d20bfaad1.pdf

Leuchter, M., Saalbach, H., & Hardy, I. (2014). Designing Science Learning in the First Years of Schooling. An intervention study with sequenced learning material on the topic of ‘floating and sinking’. International Journal of Science Education, 36(10), 1751-1771.

Poikela, E. & Poikela, S. 2010. Ongelmaperustainen pedagogiikka eilen, tänään ja huomenna. Kasvatus ja aika, 4(4), 91-120. Saatavilla http://www.kasvatus-ja-aika.fi/dokumentit/katsaus_poikelat_0712101153.pdf

Seitamaa-Hakkarainen, P.Viilo, M., & Hakkarainen, K. (2010), Learning by collaborative design: technology-enhanced knowledge practices. International Journal of Technology and Design Education, 20, 109-136.

Sung, H. Y., Hwang, G. J., & Chang, Y. C. (2016). Development of a mobile learning system based on a collaborative problem-posing strategy. Interactive Learning Environments, 24(3), 456-471.

Syrjäläinen, E. & Haverinen, L. (2012) Näkökulmia taitopedagogiikkaan. Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 43(2), 160-170.

Vartiainen, H. & Enkenberg, J. (2013). Learning from and with museum objects: design perspectives, environment, and emerging learning systems. Educational Technology Research & Development, 61(5), 841-862.

TOMY-raportin ohjeet

TUTKIVA OPETTAJUUS – H3-KOKEILU

Palautetilaisuudessa (7.5.) esitellään yhteinen tutkivan opettajuuden kokeilu seuraavaa posteripohjaa mukaillen. Käytä soveltuvin osin, palauta sähköpostilla sirpa.koivuniemi@uef.fi ja sari.nyrhinen@uef.fi sekä tulosta palautetilaisuuteen koossa A3. POSTERIEN TULEE OLLA VALMIINA JA TULOSTETTUNA VIIMEISTÄÄN TORSTAINA 3.5., jotta ne ehditään laittaa vihkoksi opiskelijoille maanantaihin 7.5. mennessä.

Tutkiva opettajuus 2018 -yhteenvetoposteri (muokattava)

Tutkiva opettajuus 2018 -yhteenvetoposteri (PDF)

LOMAKKEET

Vertaispalaute (docx)

Vertaispalaute (pdf)

Itsearviointi (docx)

Itsearviointi (pdf)

Monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelupohja

Monialainen oppimiskokonaisuus Suunnittelulomake SNOR