Peruskoulu lapsille Suomessa

Suomen hallitus on toteuttamassa uutta edistyksellistä lasten koulutusjärjestelmää. Vuoteen 2020 mennessä kaikki alle 15-vuotiaat lapset saavat peruskoulun. Peruskoulut tarjoavat erilaisen lähestymistavan koulutukseen, ja tässä on mitä ne tarjoavat:

1. Tasapaino opetuksen ja oppimisen välillä leikin kautta opettajien fasilitaattoreina

2. Opiskelijoiden oppimisen opettaminen ymmärtämällä oppimisprosessi ja tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen

3. Opettajat fasilitaattoreina, jotka pohtivat yhdessä, kuinka parhaiten saada mukaan erityyppiset oppijat, joilla on erilaiset oppimistarpeet

Suomi tunnetaan edistyksellisestä koulutusjärjestelmästään, joka on tulosta maan ainutlaatuisesta historiasta. Se alkoi ajatuksesta, että kaikilla lapsilla pitäisi olla mahdollisuus saada laadukasta ja ilmaista koulutusta.

Suomen peruskoulu noudattaa tätä filosofiaa ja on maksuton kaikille maassa asuville lapsille. Koulupäivä alkaa klo 9 ja päättyy klo 15. Kaikki tunnit pidetään suomeksi, mutta opiskelijat voivat halutessaan myöhemmin oppia englantia toisena kielenä.

Alakoulu tarjoaa lapsille koulutuksen, joka luo menestymiseen elämässä ja samalla luo yhtenäisen yhteisön sekä paikallisten että Suomessa opiskelevien kansainvälisten opiskelijoiden keskuudessa.

Suomen peruskoulujärjestelmä on yksi maailman kehittyneimmistä pitkän historiansa, kattavan koulutuksensa ja suhteellisen korkean vanhempien osallistumisen vuoksi.

Alakoululla on merkittävä rooli lasten kehityksessä. Koulutusprosessi alkaa 6-vuotiaana, kun lapset käyvät ensimmäisellä luokalla. Peruskoulu on jaettu kolmeen osaan, jotka sijoittuvat peräkkäin: 5. luokka-7. luokka, 8. luokka-9. luokka, 10. luokka-12. luokka.

Lapset menevät lukioon 14-vuotiaana ja jatkavat opintojaan 18-vuotiaaksi asti.

Peruskoulut ovat kuntien rahoittamia, mutta ne ovat valtion omistamia oppilaitoksia, joilla ei ole omistajia.

Lapset oppivat koulussamme

Suomalaiset lapset käyvät koulua 7-15-vuotiaina. Tämä on yksi lyhyimmistä ajanjaksoista muihin maihin verrattuna. Tämä tarkoittaa, että lapset viettävät paljon vähemmän aikaa oppimiseen ja paljon enemmän leikkimiseen kuin muissa maissa.

Suomalainen koulutusjärjestelmä tarjoaa lapsille vähän mahdollisuuksia käyttää luovuuttaan ja mielikuvitustaan, mikä on yksi syy siihen, miksi monet tutkimukset viittaavat siihen, että suomalaiset lapset kamppailevat luovuuden ja mielikuvituksellisen ajattelun kanssa.

Lapset Suomessa aloittavat opiskelun 7-vuotiaana, mutta kaikkien näiden vuosien jälkeen heillä on vielä 13 pakollista ainetta, jotka heidän on opittava ennen lukioon tai ammatilliseen koulutukseen pääsyä 16-vuotiaana. Nämä 13 pakollista ainetta ovat: kielet, matematiikka, luonnontieteet, yhteiskuntaoppi opinnot, liikunta ja terveydenhuolto, musiikki- ja taidetunnit sekä tietojenkäsittely ja muotoilu.

Suomi on maa Pohjois-Euroopassa. Sen väkiluku on noin 5,5 miljoonaa ihmistä ja mediaani-ikä 38 vuotta. Lapset Suomessa aloittavat koulunkäynnin kuuden vuoden iässä, ja suomalaisia kouluja pidetään yleisesti maailman parhaiden joukossa.

Suomen koulutusjärjestelmään tutustuminen auttaa meitä ymmärtämään, miten lapset oppivat koulujärjestelmässämme. Suomessa lapset aloittavat peruskoulun kuuden vuoden iässä ja viettävät siellä seitsemän vuotta ennen kuin siirtyvät iästä riippuen yläkouluun tai lukioon. Koulutus perustuu kansalliseen opetussuunnitelmaan, joka kattaa kaikki oppiaineet. Tämä opetussuunnitelma on suunniteltu niin, että sitä voidaan käyttää erityyppisissä kouluissa perinteisistä kouluista Montessori- tai Waldorf-kouluihin, joissa opettajilla on enemmän vapautta päättää, mitä he opettavat oppilailleen ja

Suomi on maa, jossa on eniten alakoululaisia maailmassa. Jopa 98 % suomalaislapsista käy koulua.

Lapset oppivat koulussamme – Suomen peruskoulujärjestelmä on maailman vanhin ja laajimmin käytetty koulutusjärjestelmä, mutta se on nyt muutoksen alla.