H2 – Opetuksen perusteiden harjoittelu

Harjoittelukalenteri:

Harjoittelukalenteri

 

Ajoitus: viikot 36-44,  4.9. – 3.11.2017

Laajuus: 7 op

Yleiskuvaus 

Opetuksen perusteiden harjoittelu (H2) suoritetaan opintojakson Yhteisöllisen oppimisprosessin perusteet yhteydessä. Lähtökohtana on opetus- ja opiskeluprosessin suunnittelun, ohjauksen ja arvioinnin opetus- ja oppimisteoreettiset näkökulmat, jotka harjoittelun aikana konkretisoituvat.

Opetuksen perusteiden harjoittelussa keskeistä on opetuksen perustaitojen kuten suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin harjoittelu. Opetuksen toteutuksessa olennaista on oppilaiden motivointi ja aktivointi, erilaiset opetusmenetelmät ja vaihtelevat työtavat, tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen  opetuksessa, opetustapahtuman johtaminen sekä erilaisten oppilaiden ja opiskelustrategioiden huomioon ottaminen. Lisäksi harjoittelussa kiinnitetään huomiota yleisen tuen muotoihin.

Opetuksen perusteiden harjoittelu (H2)  toteutetaan luokanopettajakoulutuksen osalta normaalikoulussa sekä kotitalous- ja tekstiilityön koulutuksen osalta osittain Savonlinnan kaupungin ja lähikuntien kouluissa.

H2 tarjoaa mahdollisuuksien mukaan käytännöllisiä ja teoreettisia virikkeitä sivuaine- ja tutkielmaopinnoille.

Tavoitteet

Opetuksen perusteiden harjoittelun  suoritettuaan opiskelija

  1. Osaa soveltaa opetussuunnitelmaa opetusta ja kasvatusta ohjaavana asiakirjana.
  2. Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetustaan soveltaen oppimisteorioita sekä käyttää opetuksessaan erilaisia opetusmenetelmiä, työtapoja sekä tieto- ja viestintäteknologiaa.
  3. Tunnistaa oppilaiden erilaisia oppimistarpeita ja osaa rakentaa tarkoituksenmukaisia opiskeluympäristöjä ja yleisen tuen muotoja.
  4. Osaa ohjata oppilaiden opiskelutaitojen kehittymistä ja arvioida oppilaiden opiskelu- ja oppimisprosessia sekä oppimisen tuloksia.
  5. Tunnistaa ja osaa kuvata moniammatillisen yhteistyön toimintatapoja ja arvioida jaetun asiantuntijuuden merkitystä työyhteisössä.
  6. Osaa soveltaa yhteisopettajuutta opetuksessaan.
  7. Osaa reflektoida opetuskokemuksiaan, oppijoita, oppimista ja opetusmenetelmiä koskevan praktisen ja teoreettisen tiedon avulla.

H2-toimintasuunnitelma 2017-2018

H2-harjoittelun luokkajaot sl 2017

 

1.OHJAAJATAPAAMINEN (ohjaajat ja ohjaajatapaamisten aikataulut päivittyvät elokuun aikana)

1a  Kirsi Pyykkö   ma 4.9. klo 14.15

1b  Sanna Metsälä  ma 4.9. klo 14.15

2a  Erja Koskelainen- Koukkari  ma 4.9. klo 14.00

2b  Noora Laukkanen  ma 4.9. klo 14.00

3a  Hanne Liukkonen  ma 4.9. klo 14.15

3b  Kirsi Kaiponen  ma 4.9. klo 14.00

4a  Jenni Suomalainen  ma 4.9. klo 14.15

4b  Eero Kovanen  ma 4.9. klo 12.00

5a  Sari Nyrhinen   ma 4.9. klo 14.45

5b  Kari Niittymäki  ma 4.9. klo 14.15

6a  Kristiina Vesala  ma 4.9. klo 14.00

6b Kimmo Nyyssönen  ma 4.9. klo 14.15    6a-luokka

Musiikki   Hanna-Leena Laamanen  ti 5.9. klo 13.00  MU-luokka

Liikunta   Hanna Martikainen  ma 4.9. klo 11.00    S2-luokka

Käsityö    Minna Kovanen  ma 4.9. klo 14.00   TS-luokka

Käsityö   Tapio Nenonen  ti 5.9. klo 10.00    AI-luokka

Käsityö  Ville Hartonen  ma 4.9. klo 14.00    TN-luokka

Käsityö    Miika Tynkkynen    ohjaajan yhteydenoton mukaisesti

 

HARJOITTELUN LOMAKKEET

Jaksosuunnitelma

Opetustilanteen suunnitelmalomake 

Opetustilanteen suunnitelmalomake – ohjeet

Oppituntien suunnittelu ja valmistelu

Oppilaan toiminnan observointi

Sanaton viestintä

Kuvanauha-itsearviointi

Opetuksen seuraaminen-vertaispalaute

Monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelupohja

Raportointiohjeet

Opetustilanteen seurantatehtävät(integroituva kurssi)


H2 – HARJOITTELUN SUURRYHMÄOHJAUKSET

Info ma 4.9. klo 8.15-9.45,  A 118, lehtorit Kirsi Kaiponen ja Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi ke 6.9. klo 14.15-15.45 ohjaavat lehtorit,
luokka-asteittain normaalikoululla

OPS 2016 -perusteet ke 13.9. klo 14.15-15.45,  normaalikoulun sali, perusasteen rehtori Heli Lepistö

Tieto-ja viestintäteknologian mahdollisuudet opetuksessa ma 18.9. klo 8.15-9.45,  A 216,
IT-suunnittelija Aleksi Komu

H2-palautetilaisuus ja best practices ke. 1.11.2017 klo 14.15-15.45,  normaalikoulun sali


H2 – Lukemaan ja kirjoittamaan opettaminen
Aloitussuurryhmäohjaus to 7.9. klo 8.00-9.00 normaalikoulun sali, lehtorit Sanna Metsälä ja
Kirsi Pyykkö

Suunnittelun ohjaus 1 – ke 11.10. klo 13.15-14.45   1a/KiPy   a-luokat,  1b/SaMe  b-luokat
Suunnittelun ohjaus 2 – ke 18.10. klo 13.15-14.45  paikat kuten edellä

Suunnittelun ohjaus 1 – pidettävä tunti ma 16.10. klo 11.15-12.00 ja palaute
Suunnittelun ohjaus 2 – pidettävä tunti ma 30.10. klo 11.15-12.00 ja palaute

LUKI-palautetilaisuus to 2.11. klo 8.00-9.30 normaalikoulun sali

 

SUUNNITTELUN TUEKSI

LIIKUNNAN JAKSOSUUNNITELMA (OPS 2014)

Liikunnan tuntisuunnitelmalomake (OPS2014)

Tekstiilityön jakson suunnittelu