H1 – Orientoiva harjoittelu

H1 – ORIENTOIVA HARJOITTELU

Harjoittelukalenteri:

Harjoittelukalenteri

Ajoitus: viikot 46-49 (13.11. – 8.12.2017)

Laajuus: 3 op

Harjoittelupaikat: Savonlinnan normaalikoulu, Talvisalon koulu ja Mertalan koulu

Ilmoittautuminen orientoivaan harjoitteluun tapahtuu Weboodin kautta. Ennen harjoittelun alkamista tarkistetaan lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikostaustaote, joka tilataan oikeusrekisterikeskuksesta. Ote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi.

YLEISKUVAUS

Orientoiva harjoittelu on opettajaksi opiskeleville ensimmäinen tilaisuus ohjatusti tutustua ammatissa toimivien lehtoreiden ohjauksessa opettajan työhön. Tässä harjoittelussa opiskelija saa yleiskuvan opettajan työstä yhtenäisessä peruskoulussa. Harjoittelu suoritetaan nimikkoluokissa Savonlinnan normaalikoulussa, Talvisalon koulussa tai Mertalan yhtenäiskoulussa.  Aineenopettajakoulutuksen osalta observointia tehdään myös  Savonlinnan kaupungin koululaitoksen kouluissa.

TAVOITTEET

Orientoivan harjoittelun suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata opettajan työtehtäviä ja koulua opiskeluympäristönä
  • tunnistaa eri ikäkauden oppilaiden kasvuun ja kehittymiseen liittyviä piirteitä
  • osaa kuvata ja jäsentää opetus-opiskelu-oppimisprosessia vuorovaikutuksen näkökulmasta
  • osaa pohtia reflektiivisesti oppimista ja opettamista koskevia asenteitaan ja ennakkokäsityksiään sekä osaa liittää pohdintansa teoreettisiin näkökulmiin ja oman pedagogisen käyttöteoriansa kehittämiseen.

TOIMINTAOHJELMA

Linkistä avautuu harjoittelun toimintaohjelma sekä opiskelijoiden jako luokkiin.

H1_2017_131117

OPETUKSEN SEURAAMINEN

Seuraamista on ensimmäisenä päivänä 1-2 tuntia.
Ensimmäinen luokkakohtainen opetuksen seuraaminen on merkitty seuraavasti:

– Mertalan koulu
Koulun esittely
ke 15.11. klo 14, rehtori Markku Kiiski

6c  Sanna Sairanen ma 13.11. klo 13.30 / en/ru/opo  Marianne Hirvonen ma 13.11. klo 13.30

6f  Anna Lätti ma 13.11. klo 13.30 /  en/ru  Suvi Koiranen ma 13.11. klo 13.30


– Talvisalon koulu –
Koulun esittely
ke 15.11. klo 9, vt. rehtori Kimmo Jaatila

6a Teija Piisilä ti 14.11. klo 11.15 / fy/ke  Mia Savola ma 13.11. klo 13.00

6c  Tuomas  Olli  ti 14.11. klo 9.00  / ai  Raija Naapuri ma 13.11. klo 13.00


– 
Normaalikoulu
Koulun esittely
ma 6.11.klo 14.15, rehtori Mikko Ripatti  (infon yhteydessä)

1a Kirsi Pyykkö ma 13.11. klo 12.15 (ks) ti 14.11. klo 9.00 – 10.30

1b Sanna Metsälä ma 13.11. klo 9.00 (ai) ja klo 9.45 (ym)

2a Erja Koskelainen-Koukkari  ma 13.11. klo 9.45 (ma)

2b Noora Laukkanen ma 13.11. klo 9.45 (ai)

3a Hanne Liukkonen ma 13.11. klo 9.00 (ai) ja klo 10.00 (ma)

3b Kirsi Kaiponen ma 13.11. klo 9.00 (li /norssin sali)

4a Jenni Suomalainen ma 13.11. klo 10.00 (yhteisopettajuus)

4b Eero Kovanen ma 13.11. klo 10.00 (yhteisopettajuus)

5a Sari Nyrhinen ma 13.11. klo 12.15 (hi)

5b Kari Niittymäki ti 14.11. klo 10.00

6a Kristiina Vesala ma 13.11. klo  9.00 (ma)

6b Kimmo Nyyssönen ma 13.11. klo 12.15 (hi)

 

SUURRYHMÄOHJAUKSET
Nämä ovat kaikille harjoitteluun osallistuville pakollisia.

Info ma 6.11.2017 klo 14.15-15.45   A 216
Heli Lepistö, Mikko Ripatti, Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho

Aineen- ja luokanopettajan työnkuva  ma 20.11.2017 klo 13.15-14.45
normaalikoulun sali,  Arto Muinonen ja Sari Nyrhinen

Päätöstilaisuus ti 12.12.2017 klo 16.15-17.45   A 216
Heli Lepistö, Mikko Ripatti, Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho

Liikkuva koulu ja Opetusteknologia
Normaalikoulu
Liikkuva koulu – to 16.11.2017 klo 10.00-11.00, Miika Tynkkynen, normaalikoulun sali
Opetusteknologia – ti 14.11.2017 klo 8.00-9.00, Aleksi Komu, normaalikoulun sali

Mertala
Liikkuva koulu – aika ilmoitetaan koululla, Henri Kokkonen
Opetusteknologia – to 16.11. 2017 klo 13.15-14.15, Olli Laamanen

Talvisalo
Liikkuva koulu – muuttunut aika ilmoitetaan koululla, Mika Rissanen
Opetusteknologia – ke 15.11.2017 klo 10.00-11.00, Kimmo Jaatila

 

OHJAAJATAPAAMISET
Normaalikoulu – luokanopettajien / aineenopettajien ohjaukset
1a Kirsi Pyykkö  ma 13.11. klo 14 (1a) /  ma: Katja Räisänen ma 13.11. klo 14  (1a)

1b Sanna Metsälä ma 13.11. klo 8  (1b) / en: Nita Kuuttila  ma 13.11. klo 8 (1b)

2a Erja Koskelainen-Koukkari  ma 13.11. klo 15 (2a)  / hi/yo: Karri Partanen  ma 13.11. klo 15 (2a)

2b Noora Laukkanen ma 13.11. klo 14.15  (2b) /  li/tt/ks/et: Miika Tynkkynen ti 14.11. klo 12.15 (opo/tt-luokka)

3a Hanne Liukkonen/Tapio Nenonen ma 13.11. klo 13.15  (3a) /
bg/ge: Arto Muinonen  ma 13.11. klo 13.15  (bg/ge -luokka)

3b Kirsi Kaiponen ma 13.11. klo 13.15  (3b) /  li: Hanna Martikainen ma 13.11. klo 10 (norssin sali)

4a Jenni Suomalainen ma 13.11. klo 14.15 (4b)  / fy/ke: Tomi Mäkäläinen  ma 13.11. klo 14.15 (4b)

4b Eero Kovanen ma 13.11. klo 12  (4b) / ru: Katarina Liljeqvist  ma 13.11. klo 8 (ru-luokka)

5a Sari Nyrhinen  ma 13.11. klo 14 (5a)  / ku: Titta Välimaa  ma 13.11. klo 14 (5a)

5b Kari Niittymäki ti 14.11. klo 14.15 (5b) / opo: Janne Mettälä  ma 13.11. klo 12.15 (opo/tt-luokka)

6a Kristiina Vesala  ma 13.11. klo  8  (6a) / ai: Tapio Nenonen/Sonja Hägg  ma 13.11. klo 8 (6a)

6b Kimmo Nyyssönen ma 13.11. klo 14 (6b)  / mu: Hanna-Leena  Laamanen  ma 13.11. klo 13.15 (mu-luokka)

 

Mertalan koulu – luokanopettajien / aineenopettajien ohjaukset 
6c 
Sanna Sairanen ma 13.11. klo 13.30- / en/ru/opo Marianne Hirvonen ma 13.11. klo 13.30

6f  Anna Lätti ma 13.11. klo 13.30- /  en/ru  Suvi Koiranen ma 13.11. klo 13.30


Talvisalon koulu – luokanopettajien / aineenopettajien ohjaukset
6a Teija Piisilä ti 14.11. klo 14 / fy/ke  Mia Savola ma 13.11. klo 14

6c  Tuomas  Olli ti 14.11. klo 8 / ai  Raija Naapuri ma 13.11. klo 13


Pääaineen ks/kt-ohjaukset

Minna Kovanen, ma 13.11. 2017 klo 11.00 – 11.45, normaalikoulu,  Tuumaamo 2

Jenni Suomalainen, ma 13.11. 2017 klo 11.00-11.45  normaalikoulu, Tuumaamo 1

 


HARJOITTELUSSA KÄYTETTÄVÄT LOMAKKEET

Opetustilanteen suunnitelma

Oppilaan toiminnan observiointi

Kysymystekniikkalomake

H1 raportointiohjeet