Ohjattu harjoittelu

Harjoittelukalenteri:

Harjoittelukalenteri

 

Ohjatun harjoittelun keskeinen tavoite on valmistaa opettajaopiskelija tehtäviin, joita hän tulevaisuudessa kohtaa. Opettajan pedagogisissa opinnoissa opiskelija perehtyy erilaisiin kasvatusta, opetusta ja oppimista koskeviin teoreettisiin näkemyksiin. Ohjatussa harjoittelussa osana pedagogisia opintoja  hän soveltaa näitä teorioita kahdensuuntaisesti: teoriasta käytäntöön ja käytännöstä teoriaan.

 

Ohjatut harjoittelut ovat:

 

  1. H1 – Orientoiva harjoittelu- 1. opintovuosi

  2. H2 – Opetuksen perusteiden harjoittelu – 3. tai 4. opintovuosi

  3. H3 – Tutkiva opettajuus- 4. tai 5. opintovuosi

  4. H4 – Työelämäharjoittelu – 4. tai 5. opintovuosi

 

Lv. 2014-2015 uusille opettajaopiskelijoille 3.9.2014 pidetyn infotilaisuuden esitys: Uusille_opiskelijoille_030914