Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on osa Itä-Savon sairaanhoitopiirin, Sosterin, toimintaa. Terveydenhoitajan ja lääkärin lisäksi käytettävissä ovat hammashuolto, kuntoneuvola, Perhepalvelukeskuksen toiminnot sekä lähetteellä erikoissairaanhoidon palvelut.

Tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen, terveen kasvun ja kehityksen sekä opiskelun tukeminen luottamuksellisessa yhteistyössä vanhempien, opettajien sekä muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa.

Terveydenhoitaja Merja Kyttälä on koululla koko koulupäivän maanantaina, tiistaina ja torstaina.

Vastaanotto ilman ajanvarausta on klo 10-11. Muuna aikana tehdään terveystarkastuksia.

Puhelin kaikkina koulupäivinä 044 417 2374. Puhelinaika klo 7.45-8.00 ja 11.30-12.00 Yhteyttä voi ottaa myös Wilmalla, mutta kannattaa huomata, että SOSTERin tietoturvasäädökset kieltävät sairausasioista keskustelun Wilmassa ja tavallisessa sähköpostissa.

Lääkäri Eija Huttunen on koululla torstaisin aamupäivän. Ajanvaraus terveydenhoitajalta.

Lääkäri tekee oppilaiden määräaikaistarkastuksia sekä hoitaa koulunkäyntiin liittyviä sairaanhoidollisia asioita. Muut oppilaiden tarvitsemat lääkäripalvelut hoidetaan terveyskeskuksessa tai yksityislääkärillä.

Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, opettaja tai terveydenhoitaja toteaa sairauden ja opettaja antaa tarvittaessa luvan lähteä koulusta kesken päivän kotiin.

Terveydenhoitaja voi kirjoittaa poissaolotodistuksen huoltajalle alle 10-vuotiaan sairaan lapsen hoitamista varten. Yhteydenoton on tapahduttava ensimmäisenä poissaolopäivänä. Terveydenhoitajan on aina tavattava sairas lapsi ja kotiin jäävä huoltaja.

Koulutapaturman sattuessa ensiapua antavat opettajat ja terveydenhoitaja. Huoltajaan otetaan yhteyttä jos tarvitaan jatkohoitoa yhteyspäivystyksessä. Oppilaitos on vakuuttanut oppilaat koulutapaturmien varalta. Vakuutusasiat hoitaa koulusihteeri.

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää toimintaa. Päävastuu oppilaan sairastuessa on huoltajilla, joiden tulee järjestää lapselle asianmukainen hoito.