Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Kuraattori auttaa oppilasta ja kotia koulunkäyntiin sekä kasvuun  liittyvissä asioissa yhdessä koulun muun henkilökunnan ja yhteistyötahojen kanssa. Kuraattori on osa koulumme oppilashuoltoverkostoa.

Oppilas tai kotiväki voivat kääntyä kuraattorin puoleen esim. seuraavissa pulmissa.
–   toistuvat käytöshäiriöt
–   koulumotivaation puute;  aiheettomat poissaolot
–   perheen muuttuneet olosuhteet tai ongelmat
–   tunne-elämän ongelmat
–   koulukiusaamiset
–   oppilaiden keskinäiset pulmat
–   oppilaan omat henkilökohtaiset ja ihmissuhteisiin liittyvät asiat

Kuraattorilla on vaitiolovelvollisuus.

Kuraattorin apuna ja työparina toimii palveluohjaaja.

Savonlinnan kaupungin länsipuolen koulujen ja Normaalikoulun koulukuraattorina toimii Mirja Soininen (p. 044 417 4522) ja palveluohjaajana Pauli Kokkonen (p. 044 417 4533).