Tutkimus- ja kehittämistoiminta lukuvuonna 2011-12

KOULU 3.1 – SOSIAALISEN MEDIAN OPETUSKOKEILUJA

Muuttuva kaupunkimaisema

Toiminnan toteuttajat: Lehtorit Eero Kovanen ja Kimmo Nyyssönen

Tavoitteet:

  • Tuottaa pelinomainen kaupunkiseikkailu, jossa mobiiliteknologialla tutkitaan kaupunkimaiseman muutosta.
  • Uuden teknologian haltuunotto.
  • Yhteistyö Savonlinnan maakuntamuseon ja Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskuksen Adaucaten kanssa.

Sisältö:

  • Ympäristö- ja luonnontiedon, historian, äidinkielen ja kuvataiteen oppiaineissa suunnitellaan ja toteutetaan mobiililaitteilla toimiva kaupunkiseikkailu, jossa selviää Savonlinnan kaupunkimaiseman muutos eri vuosikymmeninä.

 

Toiminnan nimi:Kieltenopetuksen kehittämishanke
Toiminnan toteuttajat:Savonlinnan normaalikoulu: rehtori Heli Lepistö, lehtorit Merja Wessman, Tuija Pakarinen ja Marjo-Hanna Poutanen
Tavoitteet:– uuden oppimisympäristön luominen– valinnaiskielten markkinointi– kansainvälisyys– kielisalkku– verkostoituminen ja koulutus
Sisältö:–    kannettavat tietokoneet kielten opiskeluun-    kielistudiolaitteet-    koulun oma kieliesite-    ranskan ja saksan kerho 2.-4. – luokkalaisille-    frankofoniapäivän yhteistyössä Rantasalmen lukion ja Taidelukion ranskanopettajien ja– opiskelijoiden kanssa-    Martinpäivän kulkue, saksanlukijat-    ranskan- ja saksanopiskelijoiden (9.luokat) opintoretkien tukeminen-    espanjankielen kerho 9.-luokkalaisille

–    portfoliot 9.-luokkalaisilla englannissa ja ranskassa

–    vieraita Britanniasta, Pohjois-Afrikan maista ja Espanjasta

–    koulutukset

Muuta:yhteisen kielipolun varmistaminen Savonlinnan kaupungin koulujen kanssa; A2-kielten, myös ranskan, jatkomahdollisuudet– suomi A2-kielenä-    myönnetty rahoitus 50 000 euroa/oph

 

Toiminnan nimi:Rajaseudun opettajankouluttaja – Savonlinnan seminaarin kehittyminen ja muotoutuminen
Toiminnan toteuttajat:Mikko Ripatti
Tavoitteet:Tutkimuksen tavoitteena on 1) tarkastella lokaalilla tasolla Savonlinnan opettajankoulutuksen kehittymisen vaiheita suhteessa valtakunnallisiin opettajankoulutuksen rakenteellisiin ratkaisuihin. Tarkastelussa on mukana opetusharjoittelun toteuttamista varten liittynyt seminaarin harjoituskoulu, nykyisin Savonlinnan normaalikoulu. 2) Tutkimuksen tarkoituksena on lisäksi selvittää, miten opettajankoulutuksen valtakunnallisten rakenteiden toteuttaminen ja kehittäminen paikallisella tasolla vietiin läpi ja millaisia kysymyksiä ja ongelmia niiden toteuttaminen aiheutti.3) Kolmanneksi tutukimuksen tavoitteena on Savonlinnassa tapahtuneen opettajankoulutuksen alueellisen, sivistyksellisen ja koulutuspoliittisen merkityksen arviointi.
Sisältö:
Muuta:Tutkimus on tavoitteena saada valmiiksi syksyksi 2012.

 

Toiminnan nimi: Koulukirjaston kehittäminen
Toiminnan toteuttajat: Pirkko Valkonen, Päivi Vilska, Sonja Hägg
Tavoitteet:Koulukirjaston kehittäminen oppimisympäristönä yhtenäisen perusopetuksen näkökulmasta palvelemaan laaja-alaisesti eri-ikiäisiä oppijoita.
Sisältö: kirjastontilan organisointi oppimisympäristönä- kokoelmien uudistamista- kalusteiden uusimista
Muuta:Myönnetty hankerahoitus 4000 e (Kopiosto).

 

 

Toiminnan nimi:Kerhotoiminnan kehittäminen
Toiminnan toteuttajat:Heli Lepistö, Niina Uronen
Tavoitteet:-    koulun kerhotoiminnan monimuotoistaminen yhtenäisen perusopetuksen näkökulmasta-    eri ikäisille suunnattuja taito- ja taideainepainotteisia kerhoja-    kotitalouden kerhotoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen myös alaluokilla
Sisältö: ks. erillinen kerhokalenteri
Muuta: myönnetty hankerahoitus 10 000 euroa/oph

 

Toiminnan nimi:
Toiminnan toteuttajat:
Tavoitteet:
Sisältö:
Muuta: