Järjestyssäännöt

SAVONLINNAN NORMAALIKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT          (järjestyssäännöt word-dokumenttina)

 

 1. A.   Koulualue ja koulun työaika
 1. Koulun alueena pidetään aitaan ja muuriin rajoittuvia piha-alueita. Aidattu nurmikenttä on myös oppilaiden käytössä.
 2. Koulualue ja työympäristö pidetään siistinä, viihtyisänä ja turvallisena.
 3. Koulun työajaksi katsotaan koulun työjärjestyksen mukainen työpäivä. Oppilaiden toivotaan tulevan koulualueelle aikaisintaan 15 minuuttia ennen koulun työajan alkua.

 

 1. B.   Koulutyö
 1. Oppilaan on tunnollisesti suoritettava hänelle annetut koulu- ja kotitehtävät.
 2. Oppilaat ovat välitunneilla ulkona. Poikkeamista sovitaan erikseen. Välitunnin aikana ei saa poistua koulualueelta ilman lupaa.
 3. Kaikissa koulun tiloissa on käyttäydyttävä siististi ja asiallisesti.
 4. Oppilaan tulee hoitaa siististi ja huolellisesti kirjojaan, koulutarvikkeitaan, pulpettiaan sekä kaikkea koulun omaisuutta. Oppikirjoja annetaan kunkin oppilaan käyttöön yhdet kappaleet hänen kouluaikanaan. Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheuttamansa vahingon. Aiheutuneesta vahingosta on viipymättä ilmoitettava koulun opettajalle tai rehtorille.

 

 1. C.   Koulumatkat
 1. Tieliikenneviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti suositellaan, että koulumatkoilla menetellään seuraavasti:

–       1.–4.-luokkien oppilaat kulkevat koulumatkansa koko lukuvuoden ajan jalkaisin

–       5.–9.-luokkien oppilaat voivat käyttää polkupyörää koulumatkoilla syksyisin ja keväisin

–       talvikelin aikana kaikki oppilaat kulkevat koulumatkansa jalkaisin

 

Koululla pyörät säilytetään pyörätelineissä. Vastuu pyörätelineisiin jätetyistä pyöristä on oppilailla ja heidän huoltajillaan.

Koulumatkansa polkupyörällä kulkevat oppilaat käyttävät tieliikennelain mukaisesti pyöräilykypärää. Rullaluistelu ja potkulaudan käyttö rinnastetaan polkupyöräilyyn. Tällöin on käytettävä asianmukaisia suojaimia.

 

 1. D.   Poissaolot
 1. Oppilaan poissaoloon koulusta tulee pyytää lupa kirjallisesti. Luvan enintään viiden päivän poissaoloon myöntää luokan opettaja. Viittä päivää pidemmäksi ajaksi luvan myöntää rehtori. Milloin lupaa ei ole voitu ennalta pyytää, on oppilaan huoltaja velvollinen mahdollisimman pian ilmoittamaan poissaolosta oppilaan huoltajalle.

 

 1. E.   Työrauhan ylläpitäminen

10. Oppilaan tulee käyttäytyä hyvin koulussa ja sen ulkopuolella sekä noudattaa koulun järjestyssääntöjä.

 

11. Oppilas, joka ei noudata koulun järjestystä, käyttäytyy sopimattomasti tai on tehtävissään huolimaton, syyllistyy rikkomukseen. Tällöin opettaja pyrkii keskustelemalla ohjaamaan rikkomukseen syyllistynyttä oppilasta. Tämän lisäksi

 • opettaja, rehtori tai johtokunta voi ojentaa oppilasta. Jälki-istunnosta, luokasta poistamisesta ja tehtävien suorittamisesta työpäivän päätyttyä päättää oppilaan opettaja. Koulun rehtori päättää kirjallisen varoituksen antamisesta. Oppilaan erottamisesta yli kuukauden määräajaksi päättää koulun johtokunta (perusopetuslaki 36§, perusopetusasetus 17§, Itä-Suomen yliopisto hallintojohtosääntö 24§).

 

 1. F.    Muuta huomioon otettavaa

12. Kouluun ei saa tuoda vaarallisia tai koulutyötä häiritseviä esineitä.

13. Matkapuhelin ei saa häiritä koulun opetusta ja se pidetään äänettömänä koulupäivän aikana. Koulu ei vastaa matkapuhelimeen kohdistuneista vahingoista.

14. Koulun kerhoissa ja muissa tilaisuuksissa on noudatettava koulun järjestyssääntöjä.

15. Koulun sisätiloissa suositellaan käytettäväksi erityisiä sisäjalkineita.

16. Näitä järjestyssäätöjä täydennetään tarvittaessa erityisohjeilla.

 

 1. G.   Liikennöinti yliopiston alueella

Mikäli lapset tuodaan kouluun autolla, heidät jätetään vaaratilanteiden välttämiseksi Kuninkaankartanonkadun viereiselle pysäköintialueelle.

Yliopiston alue kuuluu kunnallisen pysäköintivalvonnan piiriin.