Videot

Please take a look at the following video presentations – Täällä voit katsoa valmiita We are Europe -projektitöitämme.

The beautiful language of Finland – Niin kaunis on kielemme

Finnish festivals and traditions – Suomalaisia juhlia ja perinteitä

Life in Finland – Elämää Suomessa

Our School – Meidän koulumme

Music – Musiikkia

Freetime sports – Urheilua

Finland and Savonlinna – Suomi ja Savonlinna

Savonlinna

Savonlinna from the air & Finnish architects – Savonlinna yläilmoista & suomalaisia arkkitehteja

SchoolDay – Koulupäivä

Hobbies – Harrastuksia

Savonlinna Tennis Team – Savonlinnan tennisseura

Finnish people – suomalaiset

Adventure in Savonlinna – Seikkailu Savonlinnassa

Please take a look out our awesome google slide shows in here.

Katso myös ppt ja pdf -esitysmateriaalimme täällä.

Comments are closed