We are Europe

We are Europe -projekti on osa Euroopan Unionin tukemaa yhteiseurooppalaista Erasmus+ -hanketta. Sen tavoitteena on innovatiivinen oppiminen, uusien lapsinäkökulmaisten oppimistapojen kehittäminen ja oman sekä muiden EU-maiden kulttuureihin paneutuminen. Oppimisen teemoja ovat koti kansallisena, alueellisena ja paikallisena identiteettinä, musiikkiperinteet, muoti, ruoanlaitto ja urheilu, sekä koulutuksen merkitys ja tulevaisuuden taidot yhteisessä Euroopassa.

Projektissa syvennämme Eurooppa-tietämystä ja tutustumme yhteistyömaihin ja heidän kulttuureihinsa. Tavoitteena on myös herättää Eurooppa-kiinnostusta sekä kannustaa näkemään Euroopan Unioni yhteisenä alueena elämänmittaiselle oppimiselle ja työnteolle. Nämä tavoitteet saavutetaan eri aineisiin integroituvien teemojen ja aktiviteettien avulla, joita kehitetään ja testataan kouluissa sekä esimerkiksi kirjastoissa tai museoissa.

Projektin toimintamalleilla tuetaan oppilaiden identiteetin kehittymistä, omien taitojen ja vahvuuksien löytämistä sekä sosiaalisten taitojen rakentumista ja kansainvälisyyttä.

We are Europe Erasmus+ -hankkeen koordinaattorina Suomessa toimii Itä-Suomen yliopiston Prof. Liisa Karlsson ja tutkimusassistenttina Jarno Mäki.

Lisätietoa on tarjolla myös hankkeen englanninkielisillä pääsivuilla osoitteessa www.we-are-europe.net.