Hanke-esittely

Tuumaamo on tila, jossa koulumme oppilaat oppivat erilaisia ajatteluprosesseja ja menetelmiä luovaan ja ihmiskeskeiseen ongelmanratkaisuun. Tilassa on kokeellisen oppimisen välineistöä (fyke-välineistö, 3d-tulostin, robotiikka, ohjelmointi, tietokoneet ym.). Tilassa on mahdollisuus eri oppiaineiden eheyttämiseen ja se edistää erilaisten toimijoiden yhteistyötä koulussa ja koulun ulkopuolella.

Tuumaamo on tilan (luokkahuone) ja toimintamallin yhdistelmä, joka tukee arkielämän ongelmien ja haasteiden parissa työskentelemistä ja antaa taitoja näiden haasteiden ratkaisemiseen.

Hankkeen tavoitteena on:

  1. Rakentaa ja kehittää Tuumaamo 2.0, makerspace, living lab -tyylinen tila ja toimintatapa perusopetuksen sovelluksena, jossa painotetaan opettamiskeskeisen teknologian sijaan oppimiskeskeistä teknologiaa, luovaa ongelmanratkaisua ja jakamista, joka tuotetaan pedagogisen toiminnan kautta. Tila mahdollistaa uuden pedagogiikan ja toimintakulttuurin, joka antaa lapsille ja nuorille aiempaa paremmat valmiudet tulevaisuuden työelämää varten (luovuus, ongelmanratkaisu, yhteistyö, teknologian hyödyntäminen).
  2. Luoda pedagoginen toimintamalli: 1) Havainnointi 2) Taustojen selvittäminen 3) Ongelman määrittely 4) Ideointi ja valinta 5) Suunnittelu 6) Artefakti (tuote, toimintamalli) 7) Testaus 8) Toimiminen tai tuottaminen. Tuumaamon tavoitteena on oppilaan parempi kyky huolehtia oppimisestaan ja omien valmiuksien kehittämisestä, joista on merkittävää hyötyä työelämässä.
  3. Suunnitella, organisoida ja toteuttaa Tuumaamon varustaminen ja asiantuntijatuki (mm. vanhemmat ja sidosryhmät).

Comments are closed