H3 Tutkiva opettajuus -harjoittelu

Harjoittelukalenteri:

Harjoittelukalenteri

 

Harjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa

 1. suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppijakeskeistä ja yhteisöllistä oppimista tutkivan opettajuuden lähtökohdista
 2. hyödyntää opetuksessaan erilaisia oppimisympäristöjä sekä monipuolista tieto- ja viestintäteknologiaa
 3. soveltaa yhteisopettajuutta sekä toteuttaa tätä hyödyntäen luovaa ilmaisua ja ongelmanratkaisua vahvistavia ja tukevia työtapoja
 4. reflektoida pedagogista ajatteluaan, toimintaansa ja oman opettajuutensa kehittymiseen liittyviä ratkaisujaan tutkimukseen ja kokemukseen perustuvan tiedon avulla
 5. tunnistaa erilaisten oppijoiden tuen tarpeita sekä soveltaa työssään harjoittelupaikassa toteutettavia tuen käytänteitä
 6. toimia vastuullisesti kouluyhteisössä ja yhteistyöverkoissa yhdessä oppimista ja yhteisöllisyyttä arvostaen ja kehittäen.

H3 kevät 2017 toimintaohjelma

H3 2017 luokat ja aineet

 

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT

 • suunnitteluviikko/viikot                                 viikot 11/12
 • toteutusviikot                                                 viikot (12)13 – 19
 • toimintasuunnitelman jättö                          sovitaan ohjaavan opettajan kanssa

KAIKILLE PAKOLLISET SUURRYHMÄOHJAUKSET

 • vko 8: ke 22.2.2017  klo 8 – 10  Info (Merja Kuosmanen, Mikko Ripatti, Sari Nyrhinen)
 •  vko 13 to 30.3.2017  klo 14:15 – 16 Arviointi uudessa OPSissa (Heli Lepistö, Erja Koskelainen-Koukkari)
 •  vko 14 ke 5.4.2017 klo 14:15 – 16 Maahanmuuttajalasten opetuksen järjestäminen (Hanna Kankaanpää, Jaana Viljakainen)
 •  vko 19 11.5.2017 klo 14:15 – 16 Palautetilaisuus (Merja Kuosmanen ja Mikko Ripatti)
 • lisäksi yksi valinnainen suurryhmäohjaus (sähköinen ilmoittautuminen, ks. ohjeet nettisivuilta)

VALINNAISET SUURRYHMÄOHJAUKSET (näistä valitaan ainakin yksi)

Ilmoittautuminen valinnaisiin suurryhmäohjauksiin.

 •  vko 14: ti 28.3.2017  klo 14:15 – 16 Opetusteknologian mahdollisuudet (Aleksi Komu) http://bit.ly/opetusteknologia
 •  vko 15  ke 12.4 .2017 klo 14:15 – 16 Oppilashuolto ja kolmiportaisen tuen asiakirjat (Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen), PP-esitykset: Oppilashuolto  Tuen kolmiportaisuus
 •  vko 16: ti 18.4.2017 klo 14:15 – 16 Työehtosopimus, työhaastattelu ja töiden hakeminen (Mikko Ripatti)

Ilmoittautuminen valinnaisiin suurryhmäohjauksiin.

Harjoittelun ohjaajatapaamisia ja aiheiden antoa ke 8.3.2017 klo 14:15. Ohjaavat lehtorit vahvistavat ajan.

 

Harjoittelun ja integroituvan kurssin artikkelit (tutustu yhteen seuraavista):

1. Tutkiva oppiminen, Hakkaraisen malli

2. Design-suuntautunut pedagogiikka/DOP/Vartiainen

Jakson artikkelit H3 ja Tomy (pp-esitys)

 

LOMAKKEET

Viikkosuunnitelmapohjat (docx)

Viikkosuunnitelmapohjat (pdf)

Vertaispalaute (docx)

Vertaispalaute (pdf)

Itsearviointi (docx)

Itsearviointi (pdf)

Monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelupohja

Monialainen oppimiskokonaisuus Suunnittelulomake SNOR