H3 Tutkiva opettajuus -harjoittelu

Harjoittelukalenteri:

Harjoittelukalenteri

 

Harjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa

 1. suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppijakeskeistä ja yhteisöllistä oppimista tutkivan opettajuuden lähtökohdista
 2. hyödyntää opetuksessaan erilaisia oppimisympäristöjä sekä monipuolista tieto- ja viestintäteknologiaa
 3. soveltaa yhteisopettajuutta sekä toteuttaa tätä hyödyntäen luovaa ilmaisua ja ongelmanratkaisua vahvistavia ja tukevia työtapoja
 4. reflektoida pedagogista ajatteluaan, toimintaansa ja oman opettajuutensa kehittymiseen liittyviä ratkaisujaan tutkimukseen ja kokemukseen perustuvan tiedon avulla
 5. tunnistaa erilaisten oppijoiden tuen tarpeita sekä soveltaa työssään harjoittelupaikassa toteutettavia tuen käytänteitä
 6. toimia vastuullisesti kouluyhteisössä ja yhteistyöverkoissa yhdessä oppimista ja yhteisöllisyyttä arvostaen ja kehittäen.

H3 kevät 2017 toimintaohjelma

H3 2017 luokat ja aineet

 

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT

 • suunnitteluviikko/viikot                                 viikot 11/12
 • toteutusviikot                                                 viikot (12)13 – 19
 • toimintasuunnitelman jättö                          sovitaan ohjaavan opettajan kanssa

KAIKILLE PAKOLLISET SUURRYHMÄOHJAUKSET

 • vko 10: Info ke 7.3.2018  klo 8.15 – 9.45 Mikko Ripatti, Sari Nyrhinen, Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho, A 118
 •  vko 11:  Arviointi uudessa OPSissa ke 14.3.2018  klo 14.15 – 15.45Heli Lepistö, Erja Koskelainen-Koukkari, normaalikoulun sali
 •  vko 17: Maahanmuuttajalasten opetuksen järjestäminen to  25.4.2018 klo 15.30 – 17.00, Elisa Yalcin, normaalikoulun sali
 •  vko 19: Palautetilaisuus  ma 7.5.2018 klo 14.15 – 15.45 , Mikko Ripatti, Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho  ja harjoittelutyöryhmä, normaalikoulun sali
 • lisäksi yksi valinnainen suurryhmäohjaus (sähköinen ilmoittautuminen, ks. ohjeet nettisivuilta)

VALINNAISET SUURRYHMÄOHJAUKSET (näistä valitaan ainakin yksi)

Ilmoittautuminen valinnaisiin suurryhmäohjauksiin.

 •  vko 12: Opetusteknologian mahdollisuudet  ti 21.3.2018  klo 14.00 – 15.30, Aleksi Komu, Tuumaamo 1
 •  vko 14: Oppilashuolto ja kolmiportaisen tuen asiakirjat ke 4.4 .2018 klo 14.15 – 15.45, Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen, normaalikoulun sali, PP-esitykset: Oppilashuolto  Tuen kolmiportaisuus
 •  vko 16: Työehtosopimus, työhaastattelu ja töiden hakeminen  ke 2.5.2018 klo 14.15 – 15.45, Mikko Ripatti, normaalikoulun ruokala

Ilmoittautuminen valinnaisiin suurryhmäohjauksiin.

Harjoittelun ohjaajatapaamisia ja aiheiden antoa xx x.x.2018 klo xx. Ohjaavat lehtorit vahvistavat ajan.

 

Harjoittelun ja integroituvan kurssin artikkelit (tutustu yhteen seuraavista):

1. Tutkiva oppiminen, Hakkaraisen malli

2. Design-suuntautunut pedagogiikka/DOP/Vartiainen

Jakson artikkelit H3 ja Tomy (pp-esitys)

 

LOMAKKEET

Viikkosuunnitelmapohjat (docx)

Viikkosuunnitelmapohjat (pdf)

Vertaispalaute (docx)

Vertaispalaute (pdf)

Itsearviointi (docx)

Itsearviointi (pdf)

Monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelupohja

Monialainen oppimiskokonaisuus Suunnittelulomake SNOR