Tutkimus

Hankkeeseen liittyy myös erilaisia tutkimuksia ja kokeiluja. Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston Savonlinnan laitoksen professorit Laura Hirsto ja Kati Mäkitalo-Siegl (professori, kasvatustiede, erityisesti opetus ja oppimisympäristöt) ohjaavat tällä hetkellä useita opinnäytetyötä aiheeseen liittyen.

Future Classroom 2020 -hankkeessa toteutettiin maalikuussa 2014 kysely hankkeessa mukana oleville oppilaille, huoltajille ja opettajille. Tulokset olivat äärimmäisen positiivisia ja niitä hyödynnetään jatkossa koulun sisäisessä kehittämistyössä.

Valmistuneet tutkimukset

Aapisesta iPadiin: tapaustutkimus lukemaan ja kirjoittamaan opettamisesta iPadin avulla
Jääskeläinen, Eeva
Miikkulainen, Elsa

Itä-Suomen yliopisto, 2014
Filosofinen tiedekunta / Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto / Savonlinna
Pro gradu kasvatustiede

Teos käytettävissä ainoastaan kampuskirjastoissa!

Comments are closed