Hyvät käytännöt

Savonlinnan normaalikoulun tuottamat Hyvät käytännöt School 2025 -hankkeessa:

Showbien käyttö iPad-opetuksessa

Showbie on helppo ja käyttökelpoinen ohjelma eri oppiaineiden tehtävien kokoamiseen. Tehtävät voi laatia/tuottaa esimerkiksi Notability, Pages ym. ohjelmilla. Myös lyhyiden, esimerkiksi Explain everything- ohjelmalla tuotettujen opetusvideoiden jakaminen on mahdollista Showbien kautta.

Showbien avulla oppimateriaalien jakaminen (tehtävät, videot, valokuvat) on varsin vaivatonta. Showbie mahdollistaa myös eri tehtävien jakamisen oppilaille yksilöllisten tarpeiden mukaan. Oppilaat tekevät pdf:nä tallennetut tehtävät suoraan Showbiessa. Lopuksi tehtävät tallennetaan henkilökohtaiseen Showbie-kansioon. Opettaja pystyy tallentamisen jälkeen näkemään jokaisen oppilaan tekemät tehtävät omalta iPadiltaan, vaikka kotonaan. Oppilaille voi antaa palautetta esimerkiksi tekstitiedostona ”Note” tai äänipalautteena.

Tämä hyvä käytänne on julkaistu Opetushallituksen Hyvät käytännöt -sivustolla ja voit lukea sen kokonaisuudessaan täältä.

Lisätietoja:

Pirkko Valkonen ja Jenni Suomalainen

 

Savonlinnan normaalikoulun tuottamat Hyvät käytännöt Future Classroom 2020 -hankkeessa:

Make It –ohjelman hyödyntäminen alaluokkalaisten artikulaatiokuntoutuksessa

Make It kouluun ja opettajille -työkalun avulla alakoululaisten artikulaatiokuntoutukseen on saatu uusi ulottuvuus, mikä on näkynyt oppilaiden motivoitumisessa ja aktiivisena kotiharjoitteluna.

Nyt erityisopetuksessa käydyt artikulaatioharjoitteet ohjelmaopastuksineen helpottavat kotona useimmiten yksin tehtävää harjoittelua, sillä ohjaaja on paikalla äänitysten kautta. Laadittujen tehtävien kautta huoltajakin pääsee paremmin käsitykseen siitä, miten harjoitukset tulisi tehdä. Tätä tukee tehtävien yhteyteen liitettävät opettajan tai oppilaan esimerkki- tai ohjausäänitykset. Artikulaatioharjoitukset on jaettu oppilaalle Showbie-appsohjelman kautta, missä huoltajalla ja/tai oppilaalla on mahdollisuus lähettää välittömästi palaute harjoittelun sujumisesta
erityisopettajalle.

Erityisopettajan ohjaukseen Make It -työkalu antaa virkistävän pedagogisen menetelmän, missä luovuudelle ei aseteta rajoja.

Tämä kokeilu on julkaistu Opetushallituksen Hyvät käytännöt -sivustolla ja voit lukea sen kokonaisuudessaan täältä.

Lisätietoja:

Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen

Comments are closed