Hanke-esittely

Savonlinnan normaalikoulu sai syksyllä 2014 Opetushallituksen myöntämän valtionavustuksen Koulu 2025 – Digiajan koulua rakentamassa -hankkeelle (School 2025 – Creating the School of the Digital Age). Kehittämishanke käynnistyi syksyllä 2014 ja päättyy vuoden 2016 loppuun. Se on jatkoa Opetushallituksen aiemmin rahoittamalle koulun Future Classroom 2020 –hankkeelle.

Hankkeeseen liittyvää tutkimusta toteutetaan Itä-Suomen yliopiston Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutusosaston professori Kati Mäkitalo-Siegln johdolla ja ensimmäiset opinnäytetyöt ovat valmistumassa lähiaikoina.

Laajamittaisen kokeilun tavoitteena on siirtyä koulussa perinteisistä oppikirjoista sähköisiin oppimateriaaleihin ja välineisiin sekä kehittää koulupedagogiikkaa ja oppimista digiajan tietoyhteiskunnan avaintaitojen näkökulmasta käsin.

Hankkeen tavoitteet:

  • kehittää digiajan koulu, Peruskoulu 3.0, jossa hyödynnetään tulevan kansallisen pilvipalvelun digitaalisia sisältöjä
  • kehitetään oppilaiden 21. vuosisadan taitoja. Näitä tulevaisuuden taitoja ovat muun muassa ajattelu- ja työskentelytaidot sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja soveltamistaidot (ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaidot, kriittinen ajattelu, luovuus ja innovatiivisuus sekä kyky hyödyntää ja soveltaa digitaalista teknologiaa ajattelussa ja työskentelyssä).

Avaintaidoilla tarkoitetaan taitoja, joita elinikäinen oppiminen, uudet tilanteet ja muuttuva työelämä meiltä tulevaisuudessa edellyttävät. Tällaisia ovat esimerkiksi lukeminen, kirjoittaminen, laskeminen, aktiivinen kansalaisuus, median käyttöön ja kestävään kehitykseen liittyvät taidot, vuorovaikutustaidot, suunnittelutaidot tai vaikkapa koodaaminen. Perinteisillä oppikirjoilla on vielä ollut hyvin merkittävä rooli, mutta haluamme nyt valmistautua perinteisen printtialan murrokseen todellisin toimenpitein. Kolmivuotisen kokeilun myötä koulun on tarkoitus siirtyä kokonaisuudessaan digiaikaan.

Comments are closed