Koulu 2025 - Digiajan koulua rakentamassa



Yhteiskunta muuttuu, digitalisaatio etenee. Yli puolet Suomen bruttokansantuotteesta on digitaalisessa muodossa 2020-luvulle tultaessa. Samaan aikaan verkkoliikenteen määrä on yli satakertaistumassa. Kehittyneen tietoyhteiskunnan kasvavat tieto- ja taitovaatimukset edellyttävät koulun ja opetuksen jatkuvaa kehittämistä. Nyt on korkea aika toteuttaa Digiajan Koulu. 21. vuosisadan koulu. Tervetuloa tutustumaan Koulu 2025 -hankkeen sivuillemme!

Powered by Nirvana & WordPress.