H2 – Opetuksen perusteiden harjoittelu

Harjoittelukalenteri:

Ajoitus: viikot 36-44,  4.9. – 3.11.2017

Laajuus: 7 op

Yleiskuvaus 

Opetuksen perusteiden harjoittelu (H2) suoritetaan opintojakson Yhteisöllisen oppimisprosessin perusteet yhteydessä. Lähtökohtana on opetus- ja opiskeluprosessin suunnittelun, ohjauksen ja arvioinnin opetus- ja oppimisteoreettiset näkökulmat, jotka harjoittelun aikana konkretisoituvat.

Opetuksen perusteiden harjoittelussa keskeistä on opetuksen perustaitojen kuten suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin harjoittelu. Opetuksen toteutuksessa olennaista on oppilaiden motivointi ja aktivointi, erilaiset opetusmenetelmät ja vaihtelevat työtavat, tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen  opetuksessa, opetustapahtuman johtaminen sekä erilaisten oppilaiden ja opiskelustrategioiden huomioon ottaminen. Lisäksi harjoittelussa kiinnitetään huomiota yleisen tuen muotoihin.

Opetuksen perusteiden harjoittelu (H2)  toteutetaan luokanopettajakoulutuksen osalta normaalikoulussa sekä kotitalous- ja tekstiilityön koulutuksen osalta osittain Savonlinnan kaupungin ja lähikuntien kouluissa.

H2 tarjoaa mahdollisuuksien mukaan käytännöllisiä ja teoreettisia virikkeitä sivuaine- ja tutkielmaopinnoille.

Tavoitteet

Opetuksen perusteiden harjoittelun  suoritettuaan opiskelija

  1. Osaa soveltaa opetussuunnitelmaa opetusta ja kasvatusta ohjaavana asiakirjana.
  2. Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetustaan soveltaen oppimisteorioita sekä käyttää opetuksessaan erilaisia opetusmenetelmiä, työtapoja sekä tieto- ja viestintäteknologiaa.
  3. Tunnistaa oppilaiden erilaisia oppimistarpeita ja osaa rakentaa tarkoituksenmukaisia opiskeluympäristöjä ja yleisen tuen muotoja.
  4. Osaa ohjata oppilaiden opiskelutaitojen kehittymistä ja arvioida oppilaiden opiskelu- ja oppimisprosessia sekä oppimisen tuloksia.
  5. Tunnistaa ja osaa kuvata moniammatillisen yhteistyön toimintatapoja ja arvioida jaetun asiantuntijuuden merkitystä työyhteisössä.
  6. Osaa soveltaa yhteisopettajuutta opetuksessaan.
  7. Osaa reflektoida opetuskokemuksiaan, oppijoita, oppimista ja opetusmenetelmiä koskevan praktisen ja teoreettisen tiedon avulla.

 

H2 toimintasuunnitelma 2016

Luokka-ja ainejako 2017

 

1.OHJAAJATAPAAMINEN (ohjaajat ja ohjaajatapaamisten aikataulut päivittyvät elokuun aikana)

1a                                             ma 4.9. klo 14.15 1a-luokka

1b                                             ma 4.9. klo 14.15 1a-luokka

2a                                             ma 5.9. klo 14 2a-luokka

2b                                             to 1.9. klo 13 2b-luokka

3a                                             ma 4.9. klo 14.15 3a-luokka

3b                                             ma 5.9. klo 12 .15 3a-luokka

4a                                             ti  5.9. klo 14.15 4a-luokka

4b                                            ti  5.9. klo 14 4b-luokka

5a                                            ma 4.9. klo 14.15  5a-luokka

5b                                            ma 4.9. klo 14.15 5b-luokka

6a                                            ma 4.9. klo 14.15 6b-luokka

6b                                            ma 4.9. klo 14.15 6b-luokka

Musiikki                                 ti 5.9. klo 14.15 mu-luokka

Liikunta                                  ti 5.9. klo 14.15 tt/opo-luokka

Käsityö                                    ti 5.9. klo 14.15 tn-luokka

Käsityö                                    ti 5.9. klo 14.15 ts-luokka

 

 

HARJOITTELUN LOMAKKEET

Jaksosuunnitelma

Opetustilanteen suunnitelmalomake 

Opetustilanteen suunnitelmalomake – ohjeet

oppituntien suunnittelu ja valmistelu

Oppilaan-toiminnan-observointi

Sanaton viestintä

Kuvanauha-itsearviointi

Opetuksen seuraaminen-vertaispalaute

Opetustilanteen seurantatehtävät

Monialainen oppimiskokonaisuus Suunnittelulomake SNOR

Monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelupohja

Raportointiohjeet

yop-opetustilanteen-seurantatehtava (integroituva kurssi)

HARJOITTELUN SUURRYHMÄOHJAUKSET

Info ma 4.9. klo 8.15 – 9.30 A118

OPS2016- Monialaiset oppimiskokonaisuudet ma 9.9. klo 8.00-9.30

Suomi 100v.-projekti  ke 11.9. klo 14.15-15.30

Palautetilaisuus to 2.11.2017 klo 14.15-15.45

Suurryhmäohjaukset pidetään liikuntasalissa.

 

SUUNNITTELUN TUEKSI

liikunnanopetuksen_suunnittelu

tekstiilityön jakson suunnittelu