H1 – Orientoiva harjoittelu

H1 – ORIENTOIVA HARJOITTELU

Harjoittelukalenteri:

Ajoitus: viikot 45-48 (7.11. – 2.12.2016)

Laajuus: 3 op

Harjoittelupaikat: Savonlinnan normaalikoulu, Talvisalon koulu ja Mertalan koulu

Ilmoittautuminen orientoivaan harjoitteluun tapahtuu Weboodin kautta. Ennen harjoittelun alkamista tarkistetaan lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikostaustaote, joka tilataan oikeusrekisterikeskuksesta. Ote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi.

 

YLEISKUVAUS

Orientoiva harjoittelu on opettajaksi opiskeleville ensimmäinen tilaisuus ohjatusti tutustua ammatissa toimivien lehtoreiden ohjauksessa opettajan työhön. Tässä harjoittelussa opiskelija saa yleiskuvan opettajan työstä yhtenäisessä peruskoulussa. Harjoittelu suoritetaan nimikkoluokissa Savonlinnan normaalikoulussa sekä aineenopettajakoulutuksen osalta myös osittain Savonlinnan kaupungin koululaitoksen kouluissa.

TAVOITTEET

Orientoivan harjoittelun suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata opettajan työtehtäviä ja koulua opiskeluympäristönä
  • tunnistaa eri ikäkauden oppilaiden kasvuun ja kehittymiseen liittyviä piirteitä
  • osaa kuvata ja jäsentää opetus-opiskelu-oppimisprosessia vuorovaikutuksen näkökulmasta
  • osaa pohtia reflektiivisesti oppimista ja opettamista koskevia asenteitaan ja ennakkokäsityksiään sekä osaa liittää pohdintansa teoreettisiin näkökulmiin ja oman pedagogisen käyttöteoriansa kehittämiseen.

 

TOIMINTAOHJELMA

h1_2016_291116

info_181016

 

OPETUKSEN SEURAAMINEN

Seuraamista on ensimmäisenä päivänä 1-2 tuntia.

Ensimmäinen luokkakohtainen opetuksen seuraaminen on merkitty seuraavasti:

– Mertalan koulu-

6a Anne Parikka ti 8.11. klo 11

6b Kristiina Rissanen ti 8.11. klo 11

– Talvisalon koulu –

6a Matti Karvinen ma 7.11. klo 13.15

6b Teija Piisilä ma 7.11. klo 13.15

–  Normaalikoulu –

1a Erja Koskelainen-Koukkari ma 7.11. klo 9.00

1b Salla Halko ma 7.11. klo 9.00

2a Sanna Metsälä ti 8.11. klo 9.00

2b Kirsi Kaiponen ma 7.11. klo 11.15

3a Jenni Suomalainen ti 8.11. klo 9.00

3b Sari Nyrhinen ma 7.11. klo 11.15

4a Merja Kuosmanen ti 8.11. klo 9.00

4b Kari Niittymäki ma 7.11. klo

5a Kristiina Vesala ma 7.11. klo 11.15

5b Kimmo Nyyssönen ma 7.11. klo 9.00

6a Katja Räisänen ma 7.11. klo 9.00

6b Eero Kovanen ma 7.11. klo 9.00

 

SUURRYHMÄOHJAUKSET

Nämä ovat kaikille harjoitteluun osallistuville pakollisia.

  • Info ti 18.10.2016 klo 14.15 – 15.45, Heli Lepistö, Mikko Ripatti A118, ts-opiskelijoille ma 24.10.2016 klo 10.00 – 11.30, normaalikoulu, opettajien kokoushuone
  • Aineen- ja luokanopettajan työnkuva to 17.11. 2016 klo 8.00 – 9.30, Arto Muinonen ja Sari Nyrhinen, Norssin sali
  • Päätöstilaisuus ti 13.12.2016 klo 12.15-13.45,   Heli Lepistö, Mikko Ripatti A118

 

 

OHJAAJATAPAAMISET

Normaalikoulu – luokanopettajien ohjaukset omassa luokassa

1a: Erja Koskelainen-Koukkari  ma 7.11. klo 14/ hi/yo Karri Partanen ma 7.11. klo 15 hi/yo-lk

1b:  Salla Halko ma 7.11. klo 14 /tt&et&li Samu Tikkanen ke 9.11. klo 15.00 tt/opo-lk

2a:   Sanna Metsälä  /en Nita Kuutila ti 8.11. klo 13 (yhteinen tapaaminen)

2b: Kirsi Kaiponen ma 7.11. klo 13 /bg&ge Arto Muinonen ti 8.11. klo 13.15 bg/ge-lk

3a : Jenni Suomalainen ti 8.11.klo 8.00 / fyke Heli Kultala ke 9.11. klo 12.15 taitotalon fy/ke-luokka

3b: Sari Nyrhinen ma 7.11. klo 14.45

4a : Merja Kuosmanen ti 8.11. klo 13-14.30/li Sari Korhonen ke 9.11. klo 10.00 li-sali

4b: Kari Niittymäki ma 7.11. klo 14.15 /opo Miika Tynkkynen ti 8.11. klo 10.00 tt/opo-lk

5a:   Kristiina Vesala ma 7.11. klo 14.15 / ai Sonja Hägg ma 7.11. klo 13.15 ai-lk

5b:   Kimmo Nyyssönen ma 7.11. klo 14.15 /mu Hanna-Leena Laamanen ma 7.11. klo 13.15 mu-lk

6a:   Katja Räisänen / ma Anne Tossavainen ma 7.11. klo 14.15 (yhteinen tapaamisaika)

6b:   Eero Kovanen ma 7.11. klo 14 / ru Katarina Liljeqvist ke 9.11. klo 14 -15.30 ru/en -lk

 

Mertalan koulu – luokanopettajien ohjaukset omassa luokassa

6a: Anne Parikka ma 7.11. klo 14.15 / en/ru Marianne Hirvonen ti 8.11. klo 14.00 ope-huone

6b: Kristiina Rissanen  /  ru/en Hanna Pöyry ma 7.11. klo 15.00 (yhteinen tapaamisaika)

 

Talvisalon koulu – luokanopettajien ohjaukset omassa luokassa

6a: Matti Karvinen 7.11. klo 14.00 / fy&ke Mia Savola ti 8.11. 14.15 ope-huone

6b: Teija Piisilä ma 7.11. klo 14.00 / ai Raija Naapuri ti 8.11. klo 13 ope-huone (huom. muuttunut aika)

 

Pääaineen ks/kt-ohjaukset

Minna Kovanen, 7.11.2016 klo 12.15 -13.00 paikka ts-luokka

Jenni Suomalainen, 7.11. klo 12.15 – 13.00 paikka 4a-luokka

 

HARJOITTELUSSA KÄYTETTÄVÄT LOMAKKEET

Opetustilanteen suunnitelma

Oppilaan toiminnan observiointi

Kysymystekniikkalomake

Raportointiohjeet