H1 – Orientoiva harjoittelu

H1 – ORIENTOIVA HARJOITTELU

Harjoittelukalenteri:

Ajoitus: viikot 46-49 (13.11. – 8.12.2017)

Laajuus: 3 op

Harjoittelupaikat: Savonlinnan normaalikoulu, Talvisalon koulu ja Mertalan koulu

Ilmoittautuminen orientoivaan harjoitteluun tapahtuu Weboodin kautta. Ennen harjoittelun alkamista tarkistetaan lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikostaustaote, joka tilataan oikeusrekisterikeskuksesta. Ote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi.

 

YLEISKUVAUS

Orientoiva harjoittelu on opettajaksi opiskeleville ensimmäinen tilaisuus ohjatusti tutustua ammatissa toimivien lehtoreiden ohjauksessa opettajan työhön. Tässä harjoittelussa opiskelija saa yleiskuvan opettajan työstä yhtenäisessä peruskoulussa. Harjoittelu suoritetaan nimikkoluokissa Savonlinnan normaalikoulussa sekä aineenopettajakoulutuksen osalta myös osittain Savonlinnan kaupungin koululaitoksen kouluissa.

TAVOITTEET

Orientoivan harjoittelun suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata opettajan työtehtäviä ja koulua opiskeluympäristönä
 • tunnistaa eri ikäkauden oppilaiden kasvuun ja kehittymiseen liittyviä piirteitä
 • osaa kuvata ja jäsentää opetus-opiskelu-oppimisprosessia vuorovaikutuksen näkökulmasta
 • osaa pohtia reflektiivisesti oppimista ja opettamista koskevia asenteitaan ja ennakkokäsityksiään sekä osaa liittää pohdintansa teoreettisiin näkökulmiin ja oman pedagogisen käyttöteoriansa kehittämiseen.

 

TOIMINTAOHJELMA

h1_2016_291116

info_181016

 

OPETUKSEN SEURAAMINEN

Seuraamista on ensimmäisenä päivänä 1-2 tuntia.

Ensimmäinen luokkakohtainen opetuksen seuraaminen on merkitty seuraavasti:

– Mertalan koulu-

 

 

– Talvisalon koulu –

 

 

–  Normaalikoulu –

1a Kirsi Pyykkö

1b Sanna Metsälä

2a Erja Koskelainen-Koukkari

2b Noora Laukkanen

3a Hanne Liukkonen

3b Kirsi Kaiponen

4a Jenni Suomalainen

4b Eero Kovanen

5a Sari Nyrhinen

5b Kari Niittymäki

6a Kristiina Vesala

6b Kimmo Nyyssönen

 

SUURRYHMÄOHJAUKSET

Nämä ovat kaikille harjoitteluun osallistuville pakollisia.

 • Info ma 6.11.2017 klo 14.15-15.45   A 216
  Heli Lepistö, Mikko Ripatti, Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho
 • Aineen- ja luokanopettajan työnkuva  ma 20.11.2017 klo 13.15-14.45
  normaalikoulun sali,  Arto Muinonen ja Sari Nyrhinen
 • Päätöstilaisuus ti 12.12.2017 klo 16.15-17.45   A 118
  Heli Lepistö, Mikko Ripatti, Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho

 

OHJAAJATAPAAMISET

Normaalikoulu – luokanopettajien / aineenopettajien ohjaukset

1a Kirsi Pyykkö  /  ma: Katja Räisänen

1b Sanna Metsälä / en: Nita Kuuttila

2a Erja Koskelainen-Koukkari  / hi/yo: Karri Partanen

2b Noora Laukkanen  /  li/tt/ks/et: Miika Tynkkynen

3a Hanne Liukkonen  / li: Hanna Martikainen

3b Kirsi Kaiponen / bg/ge: Arto Muinonen

4a Jenni Suomalainen / fy/ke: Tomi Mäkäläinen

4b Eero Kovanen / ru: Katarina Liljeqvist

5a Sari Nyrhinen  / ku: Titta Välimaa

5b Kari Niittymäki  / opo: Janne Mettälä

6a Kristiina Vesala  / ai: Tapio Nenonen

6b Kimmo Nyyssönen  / mu: Hanna-Leena  Laamanen

 

Mertalan koulu – luokanopettajien / aineenopettajien ohjaukset 

 

Talvisalon koulu – luokanopettajien / aineenopettajien ohjaukset 

 

Pääaineen ks/kt-ohjaukset

Minna Kovanen, ma 13.11. 2017 klo 11.00 – 11.45  ts-luokassa

Jenni Suomalainen, ma 13.11. 2017 klo 11.00-11.45

 

HARJOITTELUSSA KÄYTETTÄVÄT LOMAKKEET

Opetustilanteen suunnitelma

Oppilaan toiminnan observiointi

Kysymystekniikkalomake

Raportointiohjeet