3.1 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen

FullSizeRender
Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sisältyvät kaikkiin oppiaineisiin ja niiden seitsemän osaamiskokonaisuuden yhteisenä tavoitteena on perusopetuksen tehtävän mukaisesti tukea ihmisenä kasvua sekä edistää demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän elämäntavan edellyttämää osaamista. Perusopetuksen on tuettava oppijan ainutlaatuisuutta sekä oppijan terveen itsetunnon kasvua. Alaluvuissa esitetään laaja-alaisen osaamisen tavoitteet oppijan näkökulmasta. Lisäksi alaluku esittää laaja- alaisen osaamisen kehittymisen tuen työtapoja opettajalle.

Kokonaisuuksien myötä korostuvat osallistuminen, luovuus ja toiminnallisuus. Laaja-alaisen osaamisen eri kokonaisuudet linkittyvät toisiinsa ja niiden avulla tuetaan oppilaan ihmisenä kasvua läpi koko perusopetuksen.

3.2 Laaja-alainen osaaminen: OPPIJAN TAVOITTEET