3. Perusopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

ops1

Perusopetuksen tärkein tehtävä on yhteistyössä kotien ja eri sidosryhmien kanssa tukea oppijan osaamisen monipuolista kehittymistä. Osaamisen kehittymisen tukemisessa koulun on tarjottava oppijalle osallisuuden kokemuksia, kasvatettava kestävään elämäntapaan. Tärkeänä yhteiskunnallisena tehtävänä on kasvattaa ihmisoikeuksia kunnioittavia, demokraattisen yhteiskunnan jäseniä, jotka uskovat tulevaisuuteensa ja itseensä. Perusopetuksen kulttuuritehtävänä on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön arvostamista, jonka tukemiseksi perusopetuksessa hyödynnetään Yk:n yleismaailmallista ihmisoikeuksien julistusta. Ihmisoikeuskasvatus on tärkeä keino tukea perusopetuksen yhteiskunnallista ja kulttuurista tehtävää.

ihmisoikeudet.net / ihmisoikeuskasvatus

Savonlinnan seutuopetussuunnitelman kulttuuripolku

ops2

Tulevaisuuden yhteiskunnassa, globaalissa maailmassa eläminen vaatii lapsilta ja nuorilta laaja-alaista osaamista. Koulun on suunnattava ulos yhteiskuntaan ja rakennettava yhteistyöverkostoja kasvatuksen ja opetuksen tueksi.

Lasten on vahvemmin saatava kouluoppimisessa osallisuuden kokemuksia.  Kuvassa on koottuna oppilaskunnan ajatuksia hyvinvoivasta koulusta.

3.1 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen