6.6 Opintojen aikainen arviointi

Pääosa opintojen aikaisesta arvioinnista on luonteeltaan formatiivista.

Opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan ennen päättöarviointia toteutettavaa arvioinnin ja palautteen antamisen kokonaisuutta. Opintojen aikainen arviointi on kaikilla vuosiluokilla pääosin oppimisen ohjaamista palautteen avulla. Sen keskeisenä tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja tukea oppimista sekä edistää itse- ja vertaisarvioinnin taitoja. Siihen sisältyy myös oppilaiden edistymisen ja osaamisen tason kuvaamista keskusteluin, arviointitiedottein ja todistuksin tiettyinä ajankohtina.

Opintojen aikainen arviointi painottaa oppimisprosessin näkyväksi tekemistä ja oppimista edistävän palautteen tulee auttaa oppilasta hahmottamaan ja ymmärtämään

  • Mitä tarkoitus oppia?
  • Mitä on jo opittu?
  • Miten oppimista voi edistää ja parantaa?

Lukuvuoden päättyessä vuosiluokilla 1-6 arviointi on sanallista ja vuosiluokilla 7-9 numeerista. Todistuksen liitteeksi voidaan antaa sanallista arviointia vuosiluokilla 7-9.

6.7 Opinnoissa etenemisen periaatteet ja käytännöt