6.4 Arvioinnin vuosi

vuosi

Turkoosi – koulun taso
Sininen – oppilaan taso
Punainen – huoltajien taso
Keltainen – huolen taso 7.-9.lk

Oppimisen arvioinnin yleiset kasvun ja kehittymisen eri painopistealueet eri ikätasoilla ovat luokilla

1-2 Koululaiseksi kasvaminen

3-6 Oppijana kehittyminen

7-9 Yhteisön jäsenenä kasvaminen

Elokuu:

 • Jatkuvaa arviointia ja dokumentointia.
 • Lukuvuoden aloittavassa suunnittelukokouksessa päätetään arvionnin vuosikellon toteutustavoista. Arvioinnin vuosittaiset painopistealueet kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan ja lukuvuositiedotteeseen.
 • Opettajat suunnittelevat oppiaineen, luokkatason ja luokkaryhmän mukaisesti monipuolisia arviointimenetelmiä ja dokumentointitapoja.
 • Opettajat keskustelevat opetusryhmien kanssa oppimisen tavoitteista, sisällöistä ja arvioinnin periaatteista oppiaineittain.
 • Huoltajia tiedotetaan arviointiperusteista syys/lukuvuositiedotteessa/wilmassa.

Syyskuu:

 • Jatkuvaa arviointia ja dokumentointia.
 • Mahdolliset luokkakohtaiset vanhempainillat, joissa voidaan käydä keskustelua myös arvioinnista.
 • Uuden luokkaryhmän kodin tapaamiset. Hyvä oppilaantuntemus vahvistaa arvioinnin tasa-arvoista toteutumista.

Lokakuu:

 • Jatkuvaa arviointia ja dokumentointia.
 • Huolen taso: 1. jakson päättyessä annetaan 7.-.9. luokan oppilaiden koteihin virallinen tiedote oppiaineiden heikosta tai välttävästä osaamisesta, jotta oppilaalla on mahdollisuus parantaa oppimisprosessiaan.

Marraskuu

 • Jatkuvaa arviointia ja dokumentointia.
 • 9.luokkalaisten vanhempainilta liittyen yhteishakuun.

Joulukuu:

 • Jatkuvaa arviointia ja dokumentointia.
 • Oppilaille jaetaan välitodistus.
 • Opettajakunnan itsearviointi käytetyistä arviointimenetelmistä.

Tammikuu:

 • Jatkuvaa arviointia ja dokumentointia.
 • Opettajien yt-kokous: aiheena arviointi (tulevien arviointikeskustelujen alustus ja opettajakunnan itsearvioinnin tulokset)
 • 1.-9. luokkalaisten arviointikeskustelut. Käydään läpi oppimisen (sisältää työskentelyn) ja käyttäytymisen sekä laaja-alaisen osaamisen kehittymisen arviointia.

Maaliskuu:

 • Jatkuvaa arviointia ja dokumentointia.
 • Huolen taso: 3. jakson päättyessä annetaan 7.-.9. luokan oppilaiden koteihin virallinen tiedote oppiaineiden heikosta tai välttävästä osaamisesta.

Toukokuu:

 • Opettajat arvioivat oppilaan oppimista (sis.työskentelyn arvioinnin) ja käyttäytymistä.
 • Oppilaan itsearviointia sisällytetään lukuvuositodistukseen.
 • Oppilaalle annetaan lukuvuositodistus.
 • Opettajakunta arvioi kokousajalla kulunutta lukuvuotta arvioinnin vuosikellon toteutumisen näkökulmasta.

6.5 Arvioinnin kohteet