5.3 Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta

Lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan kodin ja koulun välinen yhteistyö. Savonlinnan normaalikoulussa pidetään vähintään yksi vanhempainilta/luokka-aste/vuosi. Lisäksi huoltajien, oppilaan ja koulun edustajan välisiä kehityskeskusteluja käydään vähintään kerran lukuvuodessa sekä yleensä luokanopettajan tai luokanvalvojan vaihtuessa.

Savonlinnan normaalikoulussa järjestetään kerhotoimintaa osin myös hankerahoituksella. Kerhosuunnitelma kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan.

Savonlinnan normaalikoulussa on oma koulukirjasto. Lisäksi käytämme Savonlinnan kaupunginkirjasto Joelin palveluita.

Kouluruokailun järjestämisestä päätetään lukuvuosisuunnitelmassa.

Koulun lukuvuosisuunnitelmaan merkitään, miten koulupäivä jaetaan opetusjaksoihin ja välitunteihin. Koko koulun yhteinen päivänavaus järjestetään kerran viikossa ja muut koulun yhteiset tapahtumat sovitaan opettajakunnan kokouksissa.

Koulumatkat ja koulukuljetukset järjestetään Savonlinnan kaupungin koululaiskuljetusoppaan mukaisesti.

Savonlinnan kaupungin koulukuljetuksia koskevat periaatteet ja koululaiskuljetusopas.

Savonlinnan normaalikoulun iltapäivätoiminnan järjestää Savonlinnan seurakunta sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton perhekeskus. Toiminta on MLL:n Savonlinnan yhdistys ry:n järjestämää.

Kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelmassa.

6. Monimuotoinen arviointikulttuuri Savonlinnan normaalikoululla