5.2 Opetuksen järjestämistapoja

Savonlinnan normaalikoulussa ei tällä hetkellä järjestetä vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua, yhdysluokkaopetusta, ei etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta eikä joustavaa perusopetusta.

Oppilaan opetuksen järjestäminen erityisissä tilanteissa järjestetään tilanteen vaatimalla tavalla.

5.3 Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta