5.1 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö

Työrauhaan voidaan vaikuttaa monilla koulun keinoilla, joista keskeisiä ovat opettajan antama ohjaus ja palaute, yhteistyö sekä yhteinen vastuunotto ja huolenpito. Kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen. Kurinpidollisia keinoja ovat perusopetuslain mukaan jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen.

Kasvatuskeskustelujen ja kurinpitomenettelyjen toteuttamista koskeva suunnitelma

tulee tähän liitteeksi (Heli ja Mikko tekevät)

Savonlinnan normaalikoulu on KiVa -koulu.

5.2 Opetuksen järjestämistapoja