5. Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön järjestäminen

Lähtökohtana on yhteinen vastuu ja huolenpito jokaisen hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä. Kasvatustyö ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu koulun kaikille aikuisille tehtävästä riippumatta.

Koulutyö järjestetään siten, että sen perustana on oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Oppilaskunnan ja sen toimielinten tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista.

Kodin ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.

Lapsen vaihtaessa koulua tai siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen varmistetaan, että myös oppimisen kannalta tarpeellinen tieto siirtyy. Nivelkohdassa tehdään tiivistä yhteistyötä lähettävän ja vastaanottavan koulun kesken tietojen siirtymisen varmistamiseksi.

Normaalikoulun ja Asemantien päiväkodin yhteistyösuunnitelma.

Koulu tarkentaa tarvittaessa nivelkohtien toteutumista lukuvuosisuunnitelmassa yhteisesti sovitulla tavalla. Eheän oppimispolun varmistamiseksi koulu toimii yhteistyössä muiden lähiympäristön toimijoiden kanssa.

5.1 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö