4.4 Työtavat

Savonlinnan normaalikoulussa oppimisympäristöjen ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon sekä oppijan ainutlaatuisuus että yhteisön yhteinen päätös. Valinta tukee oppilaiden erilaisten oppimisstrategioiden kehittymistä. Oppilaiden oma kiinnostus eri aiheita kohtaan otetaan huomioon kunkin oppiaineen puitteissa. Oppimisen tueksi voidaan näin valita työtapoja, jotka auttavat oppilasta kokemaan oman työnsä merkitykselliseksi ja jotka tukevat oppimismotivaatiota. Savonlinnan normaalikoulun työtavoista painottuu uuden opetusteknologian hyödyntäminen ja tablet-avusteinen oppiminen. Uutta opetusteknologiaa hyödyntävä työtapojen käyttö tukee oppijakeskeistä ja pedagogiikkaa.

tavat2

4.5 Oppimisympäristöt