4.3 Työtavat ja oppimisympäristöt

Tuumaamo

Savonlinnan normaalikoulussa oppimisympäristöjen ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon sekä oppijan ainutlaatuisuus että yhteisön yhteinen päätös. Valinta tukee oppilaiden erilaisten oppimisstrategioiden kehittymistä. Oppilaiden oma kiinnostus eri aiheita kohtaan otetaan huomioon kunkin oppiaineen puitteissa. Oppimisen tueksi voidaan näin valita työtapoja, jotka auttavat oppilasta kokemaan oman työnsä merkitykselliseksi ja jotka tukevat oppimismotivaatiota. Uusin opetusteknologia tukee tuottajakeskeisen pedagogiikan toteuttamista. Näin ollen oppija on keskiössä ja oman oppimisprosessinsa kehittäjä.

4.4 Työtavat