4.7 Monialaiset oppimiskokonaisuudet Savonlinnan normaalikoulussa

oppimiskokonaisuudet

Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat yksi eheyttävän oppimisen muoto. Monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät erityisesti tulevaisuuden osaamisen taitoja, laaja-alaista osaamista. Perusopetuksen oppilaalle on tarjottava vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa. Oppilaiden kiinnostuksen kohteet ja oppilaiden osallistaminen on tärkeä lähtökohta suunnitellessa oppimiskokonaisuuksia. Tavoitteena on hyödyntää paikallisuutta sekä koulun ja muun yhteiskunnan yhteistyötä käsiteltävissä aiheissa.

Savonlinnan normaalikoulussa monialaisia oppimiskokonaisuuksia toteutetaan vuosikellon mukaisesti. Monialaisten vuosikellon mukaisen toiminnan suunnittelu aloitetaan huhti-toukokuussa yhteistyössä oppilaskunnan ja oppilaskunnan hallituksen kanssa, jolloin päätetään mahdollinen seuraavan lukuvuoden teema. Lukuvuoden teeman valinta tukee toimintakulttuuria kehittäviä periaatteita. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa ovat mukana myös opettajankoulutuksen opetusharjoittelijat. Opetusharjoittelut linkittyvät tiiviisti monialaisten oppimiskokonaisuuksien vuosisuunnitelmaan. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien tarkempi suunnitelma ja toteutusmalli tarkentuu lukuvuosisuunnitelmassa.

5. Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön järjestäminen