4.6 Eheyttävä oppiminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Opetuksen eheyttäminen on merkittävä osa perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaa toimintakulttuuria. Tulevaisuudessa eri tiedonalojen laaja hallinta ja soveltamistaidot korostuvat entisestään.

Eheyttävässä oppimisessa ja opetuksessa pyritään tutkivaan työskentelyyn murtaen oppiaine- ja ikärajoja.

Eheyttävää opetusta toteutetaan päivittäisessä koulutyössä:

  • rinnastamalla; opettaen samaa teemaa useammassa oppiaineessa samanaikaisesti
  • jaksottamalla
  • toiminnallisilla aktiviteeteilla kuten teemapäivillä ja opintokäynneillä
  • pidempikestoisilla monialaisilla oppmiskokonaisuuksilla, joissa useita oppiaineita ja edellisiä toimintatapoja integroidaan
  • integroimalla oppiaineita
  • kokonaisopetuksella

4.7 Monialaiset oppimiskokonaisuudet Savonlinnan normaalikoulussa