2.1 Savonlinnan normaalikoulun arvoperusta


Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 korostaa oppijan ainutlaatuisuutta, jota on tuettava jatkuvasti kannustaen. Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä. Oppimisprosessissa kokemus osallisuudesta ja siitä, että voi yhdessä toisten kanssa rakentaa yhteisönsä toimintaa ja hyvinvointia on erittäin merkittävä.

Perusopetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen, sivistykseen ja tasa-arvoon. Elämän sivistykseen kuuluu myös vahvasti kulttuuriseen moninaisuuteen sekä kestävään elämäntapaan kasvaminen.

Savonlinnan normaalikoulu on laatinut yhteisen arvoperustan yhteistyössä huoltajien, oppilaiden ja opettajankoulutuksen opetusharjoittelijoiden kanssa käyttäen tiedonkeruumenetelmänä yhteisöllistä keskustelua sekä Todaysmeet-kyselyalustaa. Kodit ja oppilaat arvostavat erityisesti oppimisympäristön turvallisuutta ja sosiaalisia taitoja.

Arvokasvatuksen merkitys korostuu entisestään nykypäivän globaalissa ja tietoverkkojen moninaisessa maailmassa. Jatkamme arvokeskustelua säännöllisesti eri sidosryhmien kanssa.

2.2 Savonlinnan normaalikoulun arvopuu