2.3 Oppimiskäsitys

Oppimiskäsitys

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet korostaa oppijan aktiivisuutta ja yhteistyötä. Oppija on oppimisprosessinsa aktiivinen toimija, joka asettaa tavoitteitaan ja ratkaisee ongelmia itse ja yhdessä toisten kanssa. Uusien tietojen ja taitojen oppimisen rinnalla oppilas oppii reflektoimaan oppimisprosessejaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. Keskeistä on enemmänkin miten opitaan kuin mitä opitaan. Oppiminen on vuorovaikutusta. Tieto luodaan entistä vahvemmin yhteistyössä ja eri verkostoissa.Oppimisprosessissa korostuvat oppimaan oppimisen taidot. Perusopetus on perusta elinikäiselle oppimiselle. Monipuoliset oppimisympäristöt ja työtavat tukevat monimuotoista oppimista.

3. Perusopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet