12. Valinnaisuus perusopetuksessa

Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta.

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetuksen yhteisten aineiden syventäviä ja soveltavia opintoja tai useasta aineesta muodostettuja oppiainekokonaisuuksia. Soveltavat valinnaiset aineet voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta.

Savonlinnan normaalikoulussa viidensien ja kuudensien luokkien valinnaisaineet järjestetään neljässä jaksossa siten, että viidesluokkalaiset osallistuvat niistä kahteen ja kuudesluokkalaiset neljään.

Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät

Vapaaehtoisen A-kielen (4. luokalla alkava ranska tai saksa) laajuus on vähintään 12 vuosiviikkotuntia. Opetuksen järjestämiseen voidaan käyttää valinnaisiin aineisiin varattuja vuosiviikkotunteja sekä perusopetuksen vähimmäistuntimäärän ylittäviä vuosiviikkotunteja.

Valinnaisen B-kielen (8.luokalla alkava ranska,saksa tai venäjä) laajuus on vähintään neljä vuosiviikkotuntia.

 

Valinnaisainetarjotin tarkentuu lukuvuosisuunnitelmassa.

 

Oppiaineet