yhteissuunnittelu

Yhteissuunnittelua toteutetaan koulussamme seuraavasti:

S aine- ja aineryhmittäisiä neuvotteluja pidetään lähinnä työparin mm. seuraavista teemoista: eheyttäminen, kokeiden järjestäminen, opetuksen jaksotus, yhdistetyt opetusryhmät, arviointi, valinnaisaineet, muu opetussuunnitelmallinen yhteistyö:

  • asiaryhmittäisiä neuvotteluja eri työryhmissä: koulun tapahtumat, teemapäivät ja juhlat, oppilashuoltotyöryhmä, kehittämistyöryhmä, luokkatoimikunnat;
  • luokkatasokohtaisia neuvotteluja pidetään lähinnä kasvatuksellisissa asioissa ja suunniteltaessa yhteisiä tapahtumia;
  • yhteisiä suunnittelutilaisuuksia järjestetään muiden koulujen, erityisesti Talvisalon koulun, opettajankoulutuslaitoksen (opetusharjoittelu ja muu opettajankoulutukseen liittyvä yhteistyö), päiväkotien sekä koulun kannalta muiden keskeisten tahojen kanssa;
  • yhteissuunnitteluun voidaan myös sisällyttää itsenäistä opetuksen, kasvatuksen ja opetusharjoittelun kehittämiseen liittyvää suunnittelu- ja valmistelutyötä.

Yhteissuunnittelua varten on varattu: maanantai klo 8-9 ja tiistai klo 14-16.