tukiopetuskiintiöt ja kerhotunnit

TUKIOPETUSKIINTIÖT

Kullekin perusopetusryhmälle on varattu ½ vuosiviikkotuntia tukiopetukseen käytettäväksi.

KERHOTOIMINTA

Koulun kerhoista päätetään kunakin lukuvuotena erikseen resurssien puitteissa ja koulu kirjaa erikseen lukuvuosisuunnitelmaan kunkin lukuvuoden kerhojärjestelynsä.