Monikulttuurisuusilta

Kuva

Savonlinnan normaalikoulun vanhempainyhdistys järjesti ensimmäistä kertaa monikulttuuristen perheiden vanhempien tapaamisen. Osallistujien vähäinen määrä ei häirinnyt keskustelua, joka tapahtui eri kielillä. Päinvastoin erikielisyys rikastutti kohtaamista.

Illan aikana tutustuttiin toisiimme ja kuultiin vanhempien ajatuksia ja toiveita kahvikupin ääressä. Lisäksi vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Juhani Kerman ja muut vanhempainyhdistyksen jäsenet kertoivat yhdistystoiminnasta ja tulevista tapahtumista.

Suomi toisena kielenä (S2)-opettaja Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho esitteli koulumme suomi toisena kielenä opetusjärjestelyjä.

Vanhempainyhdistyksen Monikulttuurisuus-toimintaan liittyen jatkossa paikalla on mahdollisuuksien mukaan englantia puhuvien vanhempainyhdistyksen jäsenten lisäksi henkilöitä, jotka puhuvat koulussamme opiskelevien lasten/nuorten kotikieltä. Täten suomen kielen taidottomuus ei ole este tulla mukaan vanhempainyhdistyksen toimintaan!

Irina Pöyhönen / venäjän kielen kotikielenopettaja

Elta Elta / karen kielen kotikielenopettaja

Ansela Mitreva / venäjän kielen aineenopettaja

Xu Jiaxin ”Sini”/ kiinan kielen kerho-opettaja

Nicola Harris / englannin kielen kerho-opettaja


Parents association of Savonlinnan Normaalikoulu organized for the first time meeting for our multicultural families. Although there were only few participants, the multilingual conversation was very lively.

During the evening we got to know each other and listened to the parents´thoughts and wishes with a cup of coffee. The chairman of parents association Juhani Kerman, as well as other members, told about assiciation´s activities and forthcoming events.

Finnish as second language teacher Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho told us how teaching Finnish as second language is organized in our school.

In the future in simalar events, organized by Parents association, there will be persons, speaking our pupils´mother tongues. Lack of knowledge of the Finnish language does not stop you from being involved with the activities of parents association!

Irina Pöyhönen/Russian mother tongue teacher

Elta Elta/Karen mother tongue teacher

Ansela Mitreva/Russian subject teacher

Xu Jiaxin ”Sini/teacher, Chinese language club

Nicola Harris/teacher, English club