Kevään 2014 kysely

Maaliskuussa 2014 toteutettiin asennekysely hankkeessa mukana oleville luokille (opettajat, oppilaat ja huoltajat).

Vastauksia saatiin 11 opettajalta, 98 oppilaalta ja 67 huoltajalta. Kyselyn tuloksia käytetään koulun toiminnan kehittämiseen.

Future Classroom -kysely kevät 2014