Tutkimukset

Hankkeeseen liittyy myös erilaisia tutkimuksia ja kokeiluja. Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston Savonlinnan laitoksen professorit Kati Mäkitalo-Siegl (professori, kasvatustiede, erityisesti opetus ja oppimisympäristöt) ja Pekka Räihä (professori, kasvatustiede, erityisesti perusopetuksen ja opettajankoulutuksen) ohjaavat tällä hetkellä noin kymmentä opinnäytetyötä aiheeseen liittyen.

Maaliskuussa toteutettiin kysely hankkeissa mukana oleville oppilaille, huoltajille ja opettajille. Tulokset olivat äärimmäisen positiivisia ja niitä hyödynnetään jatkossa koulun sisäisessä kehittämistyössä.