Oppimisympäristö

Tämä osio täydentyy hankkeen edetessä oppimisympäristöä käsittelevistä asioista.