Coteaching & Collaboration

 Pedagoginen lähtökohta:

 Coteaching:

 Yhteisopettamisen malli, jonka tavoitteena on hyödyntää olemassa olevaa opettajaresurssia, rakentaa opettajuutta tukeva ja työtä (opetusta) uudella tavalla organisoiva ja jäsentävä malli.

 Collaborative Design Learning:

 Kollaboratiivisen, yhteistoiminnallisen suunnittelemalla oppimisen uusi tietotyön malli, jonka avulla sekä opettajat että
oppilaat pyrkivät ratkaisemaan tarkasteltavia ongelmia ja ilmiöitä

  • Oppimisprojektit
  • Ongelmaperustainen oppiminen
  • Tiedon rakentelu
  • Skenaarioperustainen oppiminen