Medialle

Lehdistötiedote

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO
Savonlinnan normaalikoulu

 

Tabletit korvaavat jo oppikirjat Savonlinnan normaalikoulussa

Savonlinnan normaalikoulussa on tänä syksynä kevennetty koulureppuja taulutietokoneiden eli tablettien avulla. Noin puolet koulun oppilaista opettajineen on saanut käyttöönsä henkilökohtaiset tietokoneet oppikirjojen sijaan. Mukana hankkeessa ovat muun muassa ryhmä tänä syksynä koulunsa aloittaneita ensiluokkalaisia sekä kaikki koulun 7. luokkalaiset, joista lukioon hakeutuvat ovat ensimmäisinä Suomessa uusimuotoisiin sähköisesti toteutettaviin ylioppilaskirjoituksiin osallistuvia opiskelijoita.

Laajamittaisen kokeilun tavoitteena on siirtyä koulussa perinteisistä oppikirjoista sähköisiin oppimateriaaleihin ja välineisiin sekä kehittää koulupedagogiikkaa ja oppimista digiajan tietoyhteiskunnan tarpeista käsin.

– Aiemmin vastaavissa hankkeissa perinteisillä oppikirjoilla on vielä ollut hyvin merkittävä rooli, mutta haluamme nyt valmistautua perinteisen printtialan murrokseen todellisin toimenpitein. Kolmivuotisen kokeilun myötä koulun on tarkoitus siirtyä kokonaisuudessaan digiaikaan, kertoo Savonlinnan normaalikoulun johtava rehtori Mikko Ripatti.

Uusi pedagogiikka nojautuu kahteen keskeiseen periaatteeseen, joista ensimmäisen mukaan muodolliseen opettamiseen käytettävää aikaa tulisi vähentää ja vastaavasti henkilökohtaiseen opiskeluun käytettävää aikaa lisätä. Tällöin opetuksen tulee perustua ongelmalähtöisyyteen, yhteistoiminnallisuuteen eli ryhmätyöskentelyyn sekä suunnittelutaitoihin. Toiseksi perinteisen luokkahuoneen rajat ovat laajentuneet niin fyysisesti kuin sähköisestikin koululuokan ulkopuolelle. Tällöin oppimisen kannalta keskeisiksi asioiksi muodostuvat monipuolinen ja kriittinen tiedonhankinta sekä ajattelun taidot.

Kustantajat eivät vielä tarjoa digitaalisessa muodossa olevia perusopetuksen oppikirjoja, vaan opetusta varten tableteille on hankittu erilaisia ohjelmia ja sovelluksia. Opettajat voivat myös itsenäisesti tai oppilaiden kanssa yhdessä lisätä koneille erilaisia ohjelmia.

Nyt käytössä olevat laitteet ovat arvoltaan noin 400 euroa kappaleelta. Laitteet hankittiin viiden vuoden leasing-menettelyllä, ja hankinnat sitovat niin koulua kuin opettajia useaksi vuodeksi. Vuosittainen oppilaskohtainen oppimateriaalien hankintamääräraha käytetään leasing-maksun kattamiseen. Laitekustannuksista noin 20 prosenttia katetaan hankerahoituksella.

Hanke on osin Opetushallituksen rahoittama ja sen kotisivut löytyvät osoitteesta:
http://snor.fi/futureclassroom/

 

Lisätietoja:
Lehtori Kimmo Nyyssönen, p. 050 440 1013, kimmo.nyyssonen(at)uef.fi
Lehtori Sanna Metsälä, p. 050 440 0130, sanna.metsala(at)uef.fi
Johtava rehtori Mikko Ripatti, p. 050 540 1016, mikko.ripatti(at)uef.fi