Make It –ohjelman hyödyntäminen alaluokkalaisten artikulaatiokuntoutuksessa

Make It kouluun ja opettajille -työkalun avulla alakoululaisten artikulaatiokuntoutukseen on saatu uusi ulottuvuus,
mikä on näkynyt oppilaiden motivoitumisessa ja aktiivisena kotiharjoitteluna.

Nyt erityisopetuksessa käydyt artikulaatioharjoitteet ohjelmaopastuksineen helpottavat kotona useimmiten yksin
tehtävää harjoittelua, sillä ohjaaja on paikalla äänitysten kautta. Laadittujen tehtävien kautta huoltajakin pääsee
paremmin käsitykseen siitä, miten harjoitukset tulisi tehdä. Tätä tukee tehtävien yhteyteen liitettävät opettajan tai
oppilaan esimerkki- tai ohjausäänitykset. Artikulaatioharjoitukset on jaettu oppilaalle Showbie-appsohjelman kautta,
missä huoltajalla ja/tai oppilaalla on mahdollisuus lähettää välittömästi palaute harjoittelun sujumisesta
erityisopettajalle.

Erityisopettajan ohjaukseen Make It -työkalu antaa virkistävän pedagogisen menetelmän, missä luovuudelle ei
aseteta rajoja.

Tämä kokeilu on julkaistu Opetushallituksen Hyvät käytännöt -sivustolla ja voit lukea sen kokonaisuudessaan täältä.

Lisätietoja:

Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen