Kokeilut

Tämä osio täydentyy hankkeen edetessä erilaisista hankkeen aikana toteutetuista kokeiluista.