Ekosysteemi

Tämä osio täydentyy hankkeen edetessä uudella opetusteknologian ekosysteemi -käsitteen lanseerauksella.