0

Koulu 2025 – Digiajan koulua rakentamassa
School 2025 – Creating the School of the Digital Age

 

Savonlinnan normaalikoulun Future Classroom –hanke sai jatkoa tänä syksynä, kun Opetushallitus myönsi koululle 40 000 euron valtionavustuksen Koulu 2025 – Digiajan koulua rakentamassa – hankkeelle. Aiempi hanke loppuu tämän vuoden loppuun ja uusi hanke kestää syksystä 2014 vuoden 2016 loppuun.

Hankkeen tavoitteena on kehittää digiajan koulu, Peruskoulu 3.0, jossa hyödynnetään tulevan kansallisen pilvipalvelun digitaalisia sisältöjä sekä kehitetään oppilaiden 21. vuosisadan taitoja. Näitä tulevaisuuden taitoja ovat muun muassa ajattelu- ja työskentelytaidot sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja soveltamistaidot (ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaidot, kriittinen ajattelu, luovuus ja innovatiivisuus sekä kyky hyödyntää ja soveltaa digitaalista teknologiaa ajattelussa ja työskentelyssä).

Viime lukuvuonna kahdeksalla opetusryhmällä oli käytössään tablet-laitteet. Tänä syksynä laitteita tuli lisää seitsemälle opetusryhmälle eli yhteensä viisitoista ryhmää opiskelee nyt tabletin avulla. Nyt kun lähes kaikilla oppilailla on laitteet käytössään pyritään siirtymään oppikirjojen sijasta digitaalisiin oppimateriaaleihin. Oppilaita ohjataan tuottamaan itse oppimateriaalia ja oppimissisältöjä valmiiden tehtävien täyttämisen sijaan. Pyrkimyksenä on päästä opettamiskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen ajatteluun. Viime lukuvuoden kokemukset ovat rohkaisevia tämänkaltaisen muutoksen toteuttamisessa.

Hankkeessa pyritään toteuttamaan myös koko perusasteen kattava ohjelmointipolku, joka tukee koodaukseen liittyvien taitojen kehittymistä 1. luokalta 9. luokkaan. Suunnitteilla on myös luovuutta, oivallusta ja yhteissuunnittelua tukeva 3D-tulostuksen ja lego mindstorms –ohjelmoinnin oppimisympäristö.

Tässäkin hankkeessa tehdään tutkimusta yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston kanssa.

Hankkeelle perustetaan myöhemmin syksyn aikana omat kotisivut. Future Classroom 2020 –hankkeen sivut löytyvät osoitteesta: http://snor.fi/futureclassroom/

Lisätietoja:

Lehtori Kimmo Nyyssönen, puh. 050 440 1013, kimmo.nyyssonen(at)uef.fi
Lehtori Sanna Metsälä, puh. 050 440 0130, sanna.metsala(at)uef.fi
Johtava rehtori Mikko Ripatti, Savonlinnan normaalikoulu, puh. 050 540 1016, mikko.ripatti(at)uef.fi

New digital school project starting at the Savonlinna Teacher Training School

School 2025 – Creating the School of the Digital Age

Learning to collaborate with others and connect through technology are essential skills in a knowledge-based economy of the 21st century. The purpose of this project is to improve pupils’ creativity, critical thinking, decision-making and learning skills. At the moment 15 (out of 18) teaching groups are using iPads as personal learning environment for each pupil. These classes will not purchase any new school books during the project and the teachers and pupils are creating as much of their own teaching material as possible. The aim is to increase learning by doing and problem solving skills. Suitable eMaterials can be used as well.

The project is funded by the Finnish Ministry of Education (40 000 €) for years 2014-2016. The School of Applied Educational Science and Teacher Education of the University of Eastern Finland is conducting research on the project.

Further information:

Headmaster Dr. Mikko Ripatti, Savonlinna Teacher Training School, tel. +358 50 540 1016, mikko.ripatti(at)uef.fi
Class teacher Ms. Sanna Metsälä, tel. +358 50 440 0130, sanna.metsala(at)uef.fi
Class teacher Mr. Kimmo Nyyssönen, tel. +358 50 440 1013, kimmo.nyyssonen(at)uef.fi

Jätä vastaus