0

Esittelyvideo

Tervetuloa tutustumaan Savonlinnan normaalikouluun! Olemme Suomen ensimmäinen yhtenäisen perusopetuksen 1:1 tabletkoulu. Koulumme on saanut OPH:n hankerahoitusta Future Classroom 2020- ja KOULU 2025-hankkeille. Hankkeiden turvin koulumme kaikilla oppilailla (372) on käytössään henkilökohtaiset tablet-laitteet.  Lukuvuoden aikana koulussamme harjoittelee n. 300 opettajaopiskelijaa, jotka pääsevät opettamaan ja seuraamaan uuden oppimisteknologian hyödyntämistä oppilaiden arjessa. Toimintakulttuurimme on muuttunut entistä yhteisöllisemmäksi, oppilaskeskeisemmäksi ja oppilaiden kouluviihtyvyys on tutkitusti lisääntynyt. Teemme tutkimusyhteistyötä ja kehittämistyötä digitalisaatioon ja tvt-opetukseen liittyen  UEF:n Savonlinnan opettajankoulutuksen kanssa. Tekeillä on useita pro gradu-töitä ja mobiilioppimista tutkivat tällä hetkellä professorit Laura Hirsto ja Kati Mäkitalo-Siegl sekä dosentti Timo Tossavainen.

Tiivistetysti
  • Virtuaaliset oppimisympäristöt kuten Google Classroom ja Edmodo  ovat luonnollinen osa oppilaidemme arkea.
  • Olemme siirtyneet painetuista oppikirjoista digitaalisiin laitteisiin, sovelluksiin ja materiaaleihin.
  • Pedagogiikassa on tapahtunut suuri muutos, olemme siirtyneet kuluttajakeskeisestä pedagogiikasta oppilaslähtöiseen tuottajakeskeiseen pedagogiikkaan.
  • Teemme Savonlinnan yksikössä tutkimusta TVT:n opetuskäytön vaikutuksista oppimiseen.
  • Koulutamme tulevaisuuden opettajia kohtaamaan digitalisaation mukanaan tuomat haasteet.
  • Olemme siirtyneet opettamisesta oppimisen ohjaamiseen.
  • Teemme merkittävää täydennyskoulutustyötä Itä-Suomessa ja valtakunnallisesti.
  • Koulumme oppilaat ja opettajaopiskelijat pääsevät tutustumaan 3D-tulostukseen, koodauksen ja robotiikkaan.

Esittelyvideo

Kommentit on suljettu.