Hyvä koulu lapsille Suomessa

Suomessa hyvässä lasten koulussa ei ole kyse vain koulutuksen laadusta. Kyse on myös lapsen elämänlaadusta ja hyvinvoinnista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on edistänyt uutta tapaa mitata hyvinvointia osana koulutusta. Tässä mallissa “hyvinvointi” ulottuu akateemisten saavutusten lisäksi terveyteen, onnellisuuteen, sosiaalisiin suhteisiin ja fyysiseen kuntoon. Kattavan hyvinvointimallin aikaansaamiseksi ministeriö on työskennellyt kumppaneiden kanssa muista instituutioista, kuten kunnista, sairaaloista […]

Lasten opettaminen koulussa

Suomi on yksi maailman menestyneimmistä maista lukiolaisille. Se tekee tämän järjestämällä hyvin rahoitetun varhaiskasvatusohjelman. Suomen hallitus luottaa kansalliseen opetussuunnitelmaan 0-18-vuotiaiden lastensa kouluttamisessa, ja se käyttää noin 9 000 dollaria lasta kohden. Suomi on yksi parhaista maista tarjota lapsille koulutusta. Sillä on erittäin myönteinen näkemys oppilaidensa kouluttamisesta ja hyvän pohjan antamisesta heidän tulevaisuudelleen. Varhaisvuodet ovat tärkeitä […]

Peruskoulu lapsille Suomessa

Suomen hallitus on toteuttamassa uutta edistyksellistä lasten koulutusjärjestelmää. Vuoteen 2020 mennessä kaikki alle 15-vuotiaat lapset saavat peruskoulun. Peruskoulut tarjoavat erilaisen lähestymistavan koulutukseen, ja tässä on mitä ne tarjoavat: 1. Tasapaino opetuksen ja oppimisen välillä leikin kautta opettajien fasilitaattoreina 2. Opiskelijoiden oppimisen opettaminen ymmärtämällä oppimisprosessi ja tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen 3. Opettajat fasilitaattoreina, jotka pohtivat […]